Provincie Utrecht verlaagt snelheid N226 en N227

14 MRT 2024 09:28 | Provincie Utrecht

De provincie Utrecht verlaagt de snelheid op de N226 (traject Leusden – Woudenberg) en N227 (traject Doorn – Langbroek) van 80 km/u naar 60 km/u. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten op basis van het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 en met oor voor zorgen van omwonenden.

N226 tussen Leusden-Zuid en Woudenberg

Bij het besluit om de snelheid op de N226 tussen Leusden-Zuid en Woudenberg zijn verschillende factoren afgewogen. Het betreft een belangrijke verbindingsweg tussen Food Valley – Woudenberg – Amersfoort, ook voor het openbaar vervoer. Tegelijk zijn er op dit traject verschillende snelheidswisselingen. Wat daarom ook meespeelt voor de provincie is het creëren van een eenduidiger verkeersbeeld en is het daarom logisch om 60 km/u in te voeren. Wat ook meespeelt is dat er ten zuiden van de Vieweg een lange bomenrij dichtbij de weg staat, wat nadelig is voor de verkeersveiligheid en een lagere snelheid vermindert de verkeersonveiligheid. Tenslotte wordt door het verlagen van de maximumsnelheid verkeer gestimuleerd om de voorkeursroute via de N224-N227 te nemen. Minder verkeer op de N226 draagt bij aan de leefbaarheid binnen de bebouwde kommen van Leusden en Woudenberg.

N227 tussen Doorn en Langbroek

Omwonenden van het kruispunt van de N227 met de Gooyerdijk hebben al langere tijd klachten over de verkeersveiligheid. Naar aanleiding daarvan is er gekeken naar maatregelen voor dit kruispunt. Dit kruispunt ligt echter dicht bij de bebouwde kom van Langbroek, waardoor het logisch is om 60 km/u tot aan Langbroek toe te passen. Aan de noordkant is echter het kruispunt met de Achterweg waar ook veel langzaam verkeer (onder andere scholieren) oversteken. Het is dan ook logisch bij dit kruispunt 60 km/u in te voeren. Voor een eenduidig wegbeeld wordt daarom het gehele traject tussen Doorn en Langbroek 60 km/u.

 

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek