De vaste lasten en verkiezingen: klimaat en portemonnee staan lijnrecht tegenover elkaar

17 NOV 2023 12:00 | Vastelastenbond

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november analyseerde de Vastelastenbond 18 programma’s om te zien welke politieke partijen het meest gunstig zijn voor het huishoudboekje van de consument. Het onderzoek is puur gericht op financiële voordelen en niet op ethische dilemma's. Wat het beste is voor het klimaat of mensenrechten is vaak niet het beste voor de portemonnee van de consument.

De Vastelastenbond onderzocht de partijprogramma’s en maakte de balans op. In het onderzoek is het te behalen financiële voordeel voor de consument als ‘meest gunstig’ bestempeld. Partijen die iets gematigder zijn in deze stellingname krijgen het predicaat ‘gunstig’ mee. Standpunten die de consument in de portemonnee raken zijn als ‘minst gunstig’ weggezet. In de iets mildere variant heet dat ‘minder gunstig’.


Gasprijs

Het importeren van energie uit landen waar mensenrechten worden geschonden, is iets waar PvdD fel tegen gekant is (en GroenLinks-PvdA in iets mindere mate). Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de gasprijs mochten deze partijen aan de macht komen. Recht tegenover dit standpunt staan FvD, PVV en JA21. Opvallend is dat de SGP en CDA zich ook bij dit standpunt scharen en energie verkiezen boven mensenrechten.

Meest gunstig: FvD, JA21, BVNL

Gunstig: 50Plus, CDA, PVV, VVD, SGP, NSC

Minder gunstig: GroenlinksPVDA, DENK, D66, SP

Minst gunstig: PvdD, ChristenUnie, Volt, BIJ1


Zonnepanelen

Door de aflopende salderingsregeling krijgen eigenaren van zonnepanelen met hogere kosten te maken. De aanschaf van zonnepanelen wordt door deze ontwikkeling voor veel mensen minder aantrekkelijk en bezitters van deze systemen voelen zich benadeeld. JA21, FvD en BVNL zijn als enige tegen de invoering van een regeling die het bezit van zonnepanelen aantrekkelijker moet maken.

Meest gunstig: PvdD, ChristenUnie, PVV, DENK, BIJ1, SP

Gunstig: NSC, 50Plus, GroenlinksPVDA, VVD, CDA, Volt, CDA, BBB, SGP

Minder gunstig: JA21

Minst gunstig: FvD, BVNL

 

Energierekening

Het prijsplafond eindigt per 1 januari aanstaande en ook de energietoeslag stopt. De vraag is of mensen met een laag inkomen financiële hulp zouden moeten krijgen om de energierekening te betalen. De enige partijen die het hier niet mee eens zijn, zijn de rechtse partijen FvD, BVNL en JA21. De overige partijen zijn voorstander van extra steun.

Meest gunstig: PvdD, 50Plus, ChristenUnie, Volt, PVV, GroenlinksPvdA, DENK, BIJ1, NSC, SP

Gunstig: BBB, CDA, VVD, D66, SGP

Minder gunstig: FvD, JA21

Minst gunstig: BVNL


Woningisolatie

Woningverduurzaming is een populair thema voor politieke partijen. Dit is een breed paraplu-begrip wat vrijwel altijd begint bij Isolatie. Het isoleren van sommige woningen loopt vertraging op door de verplicht gestelde natuurtoets. Mochten er mogelijk beschermde diersoorten zoals vleermuizen in de spouwmuur wonen dan moet er eerst een duur onderzoek uitgevoerd voordat er überhaupt geïsoleerd kan worden. De hoge kosten en de duur van het onderzoek – dat snel enkele jaren in beslag neemt – maken het isoleren van dergelijke huizen niet zo aantrekkelijk.

Sommige partijen willen dat deze verplichte natuurtoets wordt ingetrokken, zodat er alsnog snel geïsoleerd kan worden. Het merendeel van de partijen is het daarmee eens, maar Volt, BIJ1, PvdD en FvD zijn fel tegen. Dit standpunt verenigt FvD en PvdD die normaal gesproken recht tegenover elkaar staan.

Meest gunstig: PVV, BVNL, VVD, BBB, JA21

Gunstig: NSC, 50Plus, DENK, CDA, SGP, D66, SP, ChristenUnie

Minder gunstig: Volt

Minst gunstig: FvD, BIJ1, PvdD


OZB

De gemeentelijke belastingen stijgen vrijwel jaarlijks en daarom pleit een aantal partijen voor een maximum aan deze belastingvorm voor huizenbezitters. FvD wil geen verhoging van de OZB om de gemeentelijke tekorten te dichten. Ook als dat betekent dat gemeenten daardoor minder te besteden hebben. De VVD pleit voor een maximumpercentage voor de stijging van de OZB. BIJ1 en PvdD zien dit voorstel niet zitten.  

Meest gunstig: FvD, BVNL, PVV, 50Plus, VVD

Gunstig: DENK, JA21

Minder gunstig: SP, BBB, D66, NSC, GroenlinksPVDA, ChristenUnie, Volt, CDA, SGP

Minst gunstig: PvdD, BIJ1


Conclusie

Mits uitvoerbaar zijn de plannen van de meer rechts georiënteerde partijen het beste voor de portemonnee, maar die plannen zijn niet altijd in het belang van het klimaat of mensenrechten. In het stemhokje draait het dit jaar om eigenbelang of ethisch besef. 


Over de Vastelastenbond

De Vastelastenbond helpt consumenten sinds 2004 om hun vaste lasten te verlagen. Zo beheren ervaren adviseurs van het bedrijf uit Eindhoven de energiezaken voor duizenden klanten. Omdat klanten via een abonnementsvorm betalen, is de Vastelastenbond volledig onafhankelijk. Door de klanten jaarlijks automatisch over te laten stappen naar het beste aanbod in de markt wordt er financieel voordeel behaald. Ook voert de Vastelastenbond jaarlijks onderzoek uit naar de solvabiliteit van energiebedrijven.

www.vastelastenbond.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws