'Diabetescijfers onderstrepen noodzaak om invloed voedingsindustrie aan banden te leggen'

13 MEI 2024 13:51 | TastyBasics

De bevindingen van het onderzoek van de Universiteit Maastricht werpen een verontrustend licht op de gezondheidsstatus van Nederlanders tussen de 40 en 75 jaar, met maar liefst 1,4 miljoen individuen die zich op de rand van diabetes bevinden. Samen met de gediagnosticeerde diabeten is dat rond een derde deel van die leeftijdsklasse. Deze alarmerende cijfers benadrukken de dringende behoefte aan een heroverweging van ons voedings- en gezondheidsbeleid. Het is evident dat (pre-)diabetes in grote mate wordt beïnvloed door levensstijlfactoren, waarbij de verleidingen van een ongezonde voedselomgeving een cruciale rol spelen.

Het is hoog tijd dat we erkennen dat de huidige aanpak van gezondheidsbevordering ontoereikend is. Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat de effectiviteit van de Gecombineerde Leefstijl Interventie teleurstellend is. We moeten de focus verleggen van louter individuele verantwoordelijkheid naar het aanpakken van de structurele oorzaken achter ongezonde eetgewoonten.

Het CBS bracht in oktober 2023 al aan het licht dat de verleidingen van een ongezonde voedselomgeving een overweldigende invloed hebben op onze voedselkeuzes. Marketingstrategieën gericht op vet- en suikerrijke producten blijven zegevieren, terwijl voorlichtingsinspanningen en consumentendiscipline altijd ontoereikend zullen blijven in de strijd tegen deze verleidingen.

Het is ontoelaatbaar dat de voedselindustrie vrij spel heeft om bewerkte calorie geconcentreerde en kwalitatief verarmde ingrediënten te combineren in alle denkbare combinaties tot producten die weliswaar geen acute schade veroorzaken, maar wel een verregaande negatieve impact hebben op onze langetermijngezondheid. Het is hoog tijd voor een paradigmaverschuiving waarbij gezondheid niet langer vogelvrij is en waarbij de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van gezonde voedingskeuzes door middel van prijsbeleid en regulering.

We moeten ons realiseren dat onze huidige generatie 40-75-jarigen, in hun jeugd waarschijnlijk voedzamer aten dan de jongere generaties vandaag. Dit onderstreept de urgente noodzaak om actie te ondernemen en de voedselomgeving te transformeren naar een omgeving die gezonde keuzes stimuleert en ongezonde keuzes ontmoedigt. Het is hoog tijd om de gezondheid van onze bevolking prioriteit te maken en de invloed van de voedselindustrie aan banden te leggen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld