Minder vluchten met meer passagiers op Rotterdam The Hague Airport

05 JUL 2023 10:51 | Rotterdam The Hague Airport

In het eerste halfjaar van 2023 hebben meer passagiers gebruik gemaakt van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dan in dezelfde periode in 2019, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen in deze periode juist is gedaald. De verklaring hiervoor is een hogere bezettingsgraad aan boord van de vliegtuigen.

Meer passagiers per toestel

RTHA verwelkomde de eerste zes maanden van dit jaar ruim 1 miljoen passagiers, hetgeen 7,8% meer is dan in dezelfde periode in 2019, het laatste normale jaar voor corona. Er waren 7.609 commerciële vluchten tot en met juni, 3,7% minder dan in 2019. Dit komt omdat er gemiddeld 10% meer passagiers aan boord van de vliegtuigen waren.

Gelijkmatigere spreiding vliegtuigbewegingen

Vergeleken met het eerste halfjaar van 2022 is het aantal passagiers met 27% toegenomen en het aantal vluchten met 20%. Echter, de vergelijking met 2022 is niet representatief aangezien er in het eerste kwartaal van vorig jaar nog corona restricties golden. Als gevolg hiervan zijn toen nietgebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden. In de maanden juli en augustus verwacht RTHA ruim 10% minder vluchten dan afgelopen zomer.

Meer binnen de rubriek Reizen en toerisme