Investeringsopgave van ruim €50 miljard voor overgang naar elektrisch vervoer

22 NOV 2023 09:15 | TVM verzekeringen

Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken.

TVM en ING presenteren sectorstudie: Transportsector - Verleg je horizon

De totale investeringskosten voor de overgang van diesel naar elektrisch gaat de transportsector ruim € 50 miljard euro kosten. Dit is een van de conclusies van de nieuwe sectorstudie voor transport en logistiek die door TVM en ING is uitgevoerd.

Woensdag 22 november 2023 presenteren ING en TVM verzekeringen de nieuwe sectorstudie ‘Verleg je horizon/ Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken’ op de Lean & Green Summit 2023. Deze sectorstudie gaat in op de kostenverhogingen, de maatschappelijke uitdagingen die daaraan ten grondslag liggen en de manier waarop koplopers in de transportsector hierop inspelen. Het maakt duidelijk wat de strategische ontwikkelpaden zijn voor bedrijven om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en geeft handvatten om hierop actie te nemen.

Aanleiding

Om deze maatschappelijke en economische uitdagingen het hoofd te bieden zijn enorme investeringen nodig, met kostenstijgingen als gevolg. Niet alleen is er een hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, ook stijgen de kosten door de energietransitie, de tekorten op de arbeidsmarkt en de verdergaande digitaliseringsslag die de sector doormaakt. Dat uit zich in sterk gestegen loonkosten en hogere brandstofprijzen, maar ook kosten voor bijvoorbeeld het wagenpark. Zowel de aanschaf- en rentekosten voor nieuw materieel als de kosten voor reparatie en onderhoud (garagepersoneel, onderdelen, banden) zijn fors gestegen.

Naar verwachting zullen er in 2030 ruim 11 duizend zero-emissie vrachtauto’s (boven de 3.500 kg) nodig zijn om het toenemende aantal zero-emissiezones te bevoorraden. De kosten van deze 11 duizend ZE-voertuigen inclusief de benodigde laadinfrastructuur schat Panteia in op €3,3 miljard.

Alle vrachtvoertuigen om zetten van diesel naar elektrisch kost ca. €33,6 miljard extra. Dit komt neer op ongeveer €200.000 extra kosten per voertuig (boven 3.500 kg). Het betreft zowel de investering in het duurdere voertuig als de aanschaf van laadinfra. De €33,6 miljard komt bovenop de €20,6 miljard die de sector ‘gewoonlijk’ kwijt zou zijn als alle vrachtvoertuigen worden vervangen voor een dieselvariant. De totale investeringskosten voor het aanschaffen van al deze elektrische vrachtvoertuigen ligt dus op €54,2 miljard. Transport- en logistieke bedrijven komen hierdoor voor grote financieringsuitdagingen te staan.

Onzekerheid

Deze maatschappelijke en economische uitdagingen voeden de onzekerheid voor de sector. Veel transport- en logistieke bedrijven worstelen met vragen zoals wanneer en op welke manier moet ik investeren in zero-emissie vervoer, hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich en welke invloed heeft dat op mijn organisatie? Andere relevante vragen zijn: wat gaat het nieuw te vormen kabinet doen en welke route moet ik volgen als nieuwe technologieën breed beschikbaar komen?

De kernvraag is nu of bedrijven zich zorgen moeten maken over de consequenties van die kostenstijgingen, het bijbehorende financieringsvraagstuk en de uitdagingen die de energietransitie, de arbeidsmarkt en de digitalisering met zich meebrengen.

De kostprijs van transport gaat omhoog en veel bedrijven zetten in op efficiencyverbetering en schaalvergroting om kostenstijgingen op te vangen. Dit is gezien de omvang van de kostenstijgingen op termijn niet houdbaar. De financiële risico’s voor bedrijven nemen toe en het is nu tijd daarop voor te sorteren.

Machiel Bode, sector banker Transport, Logistiek & Mobility bij ING Nederland:

“Het belang van verandermanagement neemt toe. Het aantal ontwikkelingen volgt elkaar sneller op dan in het verleden. Vandaar dat bedrijven sterker moeten inzetten op het direct kunnen inspelen op wat er komt. Vergaande digitalisering is hiervoor absolute vereiste.”

Ronald Kuipers, commercieel directeur Nederland bij TVM verzekeringen:

“Bedrijven moeten snel kunnen op- en afschalen om bedrijfsrisico’s te verkleinen. Succes is afhankelijk van de wendbaarheid van de organisatie in veranderende omstandigheden.“

De sectorstudie

De sectorstudie ‘Verleg je horizon/ Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken’ is in opdracht van ING en TVM door Panteia uitgevoerd. Aan het onderzoek heeft een groot aantal koplopers uit de sector vanuit diverse disciplines en deelmarkten meegewerkt.

Dit rapport kan beleidsmakers helpen tot het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om de energietransitie, de digitalisering en voldoende tevreden arbeidskrachten te realiseren.

Break out-sessie tijdens Lean & Green Summit op 22 november

Tijdens een interactieve sessie tijdens het Lean & Green Summit op woensdag 22 november gaan de initiatiefnemers van het onderzoek, Thomas van Noort (TVM) en Machiel Bode (ING) in gesprek over de achtergrond en aanleiding van het onderzoek. De deelnemers aan deze sessie worden actief betrokken bij het onderwerp.

Download de sectorstudie

Download de volledige sectorstudie via www.tvm.nl/nieuws of www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/transport-en-logistiek/

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek