Aantal faillissementen versnelt: in Nederland +52% in 2023

18 APR 2023 08:00 | Allianz Trade

Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar met +21%. Opvallend is de sterke stijging van +52% in Nederland. Daarmee is ons land koploper. De VS zit met +49% ook in de kopgroep. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Insolvency Index van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Na de forse stijging van dit jaar stijgt het aantal faillissementen wereldwijd volgend jaar nog eens met +4%. Volgens de onderzoekers overschrijden 3 op de 5 landen in 2024 het faillissementsniveau van vóór de pandemie. In totaal zijn de faillissementscijfers van 44 landen in kaart gebracht.  

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De trend is duidelijk: het aantal faillissementen versnelt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de groeivertraging en de krappere kredietvoorwaarden. Als je inzoomt zie je grote lokale verschillen. In sommige landen zag je vorig jaar de faillissementen al pieken en die scoren nu ietsje beter. Neem het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar +51%, dit jaar +16%. Een land waar het echt hard gaat is Frankrijk. Vorig jaar +48%, dit jaar nog eens +41%.”

Geen uitstel voor Nederlandse bedrijven

Geeroms over de Nederlandse situatie: “We krijgen nu te maken met de keerzijde van de royale steun vanuit de overheid. Veel MKB-bedrijven moeten corona-schulden en achterstallige belasting betalen. De belastingdienst heeft vele tienduizenden bedrijven een laatste aanmaning gestuurd. Een flink deel van die bedrijven kan daar niet aan voldoen en zullen failliet gaan. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs de Tweede Kamer laten weten dat er geen verdere uitstel meer zal worden verleend.”

Volgens de onderzoekers is de normalisering van de faillissementen in Nederland volop gaande na de grote daling van -43% in 2021. Ook in 2022 bleven de faillissementen lange tijd beperkt. Allianz Trade verwacht na de stijging van +52% dit jaar, volgend jaar nog eens een toename van +8%. In absolute termen komt dit neer op 3.270 faillissementen in 2023 en 3.530 gevallen in 2024. Dat ligt dicht tegen het gemiddelde aantal geregistreerde faillissementen van vóór de pandemie (3.760 in jaargemiddelde over 2017-2019).

“Geen verrassing”

Over de eurozone zegt Geeroms dat de forse stijging van de faillissementen geen verrassing is. “Er komt zoveel op bedrijven af. Winsten staan onder druk, onder meer door hogere lonen en extra energie- en financieringskosten. De veerkracht van de meest kwetsbare bedrijven wordt zwaar op de proef gesteld. Dat is nog eens extra problematisch in sectoren die vanwege de sterke concurrentie maar moeilijk hun prijzen kunnen verhogen.” Volgens Geeroms zijn detailhandel, transport en bouw extra kwetsbaar.

Geeroms waarschuwt voor grote concerns die kunnen omvallen. “Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal faillissementen van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro nu al boven het niveau van vóór de pandemie ligt. Die grote bedrijven sleuren doorgaans een hele trits aan kleine bedrijfjes mee in hun val.”

China scoort goed

Opvallend is dat China relatief gezien maar weinig last heeft van oplopende faillissementen (dit jaar +4%, volgend jaar +5%). Geeroms: “De economie profiteert volop van de heropening. Maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Zo is de vastgoedsector nog steeds verre van gezond.”

(Foto's Johan Geeroms)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws