Thuiszorg Totaal ontzorgt Gelderse mantelzorgers door professionele hulp mogelijk te maken

17 JUN 2024 08:17 | Thuiszorg Totaal

Arnhem, 17 juni 2024 – Mantelzorgers in Gelderland worden steeds meer belast met de zorg voor hun dierbaren. Thuiszorg Totaal wil de aandacht vestigen op de groeiende druk waarmee deze onmisbare krachten worden geconfronteerd en de mogelijkheden om hen te ondersteunen.

Ondersteuning door Thuiszorg Totaal

Thuiszorg Totaal erkent deze problemen en streeft ernaar om mantelzorgers in de regio Arnhem beter te ondersteunen. Een belangrijke stap hierin is het informeren van mantelzorgers over de mogelijkheden om zorg op een duurzame manier te organiseren.

Voor mensen met een Wet langdurige zorg (WLZ)-indicatie is het mogelijk om zelf de zorg te organiseren. Dit kan door gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB), waarmee mantelzorgers professionele hulp kunnen inkopen. Hierdoor kunnen zij een deel van hun zorgtaken delegeren en zichzelf ontlasten.

Thuiszorg Totaal nodigt mensen van harte uit contact op nemen en samen te onderzoeken hoe de zorg ingericht kan worden.

De Onzichtbare Last van Mantelzorg

Mantelzorgers vervullen een cruciale rol in de zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Hun inzet zorgt ervoor dat veel mensen langer thuis kunnen blijven wonen, wat zowel emotioneel als financieel voordelen biedt. Echter, de zorg voor een dierbare kan fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Mantelzorgers besteden vaak meer dan 20 uur per week aan zorgtaken, naast hun reguliere werkzaamheden en gezinsverplichtingen. Dit leidt tot hoge stressniveaus en kan uiteindelijk hun eigen gezondheid ondermijnen.

Toenemende Zorgvraag en Complexiteit

De vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorgvragen leggen extra druk op mantelzorgers. Ouderen leven langer en hebben vaker te maken met meerdere chronische aandoeningen. Dit vraagt om intensievere en gespecialiseerde zorg. Bovendien zien we dat de zorgsystemen steeds ingewikkelder worden, wat het voor mantelzorgers moeilijk maakt om de juiste ondersteuning te vinden.

Voordelen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een PGB biedt verschillende voordelen:

Flexibiliteit: Mantelzorgers kunnen zelf bepalen wie de zorg levert en op welke momenten.

Persoonlijke betrokkenheid: Door zelf zorgverleners te kiezen, kunnen mantelzorgers ervoor zorgen dat de zorg aansluit bij de specifieke behoeften en wensen van hun dierbaren.

Ondersteuning: Het PGB kan worden gebruikt om extra professionele zorg in te kopen, zodat mantelzorgers tijd hebben voor zichzelf en hun eigen welzijn kunnen waarborgen.

Getuigenis van een Mantelzorger

‘’Dankzij het geweldige team van Thuiszorg Totaal heeft mijn moeder met dementie de afgelopen tijd de extra aandacht en verzorging gekregen die ze nodig had om thuis te kunnen blijven wonen. Het team is erg flexibel en kan goed inspelen op de steeds veranderende situatie. Ook hebben ze veel praktische dingen geregeld die ik als zoon vanaf afstand niet kon doen. Ik ben onder de indruk van het enorme geduld en de inzet die ze altijd voor mijn moeder hebben. Door de inzet van een veelal vast team van mensen die goed bij haar passen, ontstond er al snel een band tussen haar en de medewerkers wat voor haar erg belangrijk is. Met sommigen ontstond zelfs een vriendschap. Tenslotte ben ik ook erg tevreden over de goede ondersteuning die ik van de zorgmanager en de directie heb gekregen. Er wordt altijd snel gereageerd op verzoeken en ik ben heel goed geholpen met het aanvragen van het PGB. Altijd vriendelijk en behulpzaam! Daarom raad ik iedereen Thuiszorg Totaal van harte aan!’’ – Zoon van een oud-cliënt uit Renkum-

Oproep aan Mantelzorgers

Thuiszorg Totaal roept mantelzorgers in de regio Arnhem op om zich goed te laten informeren over de mogelijkheden binnen de WLZ. Het is essentieel dat mantelzorgers weten dat zij niet alleen staan en dat er ondersteuning beschikbaar is om hun zware taak draaglijker te maken.

Voor meer informatie en ondersteuning kunnen mantelzorgers contact opnemen met Thuiszorg Totaal. Samen kunnen we werken aan een oplossing die de druk op mantelzorgers vermindert en de kwaliteit van zorg voor hun dierbaren verbetert.

Meer binnen de rubriek Zorg