Ben & Jerry’s op de barricade voor asielzoekers en hun recht op werk

31 MEI 2023 13:24 | Ben & Jerry's

Collectief van wetenschappers, NGO’s en werkgevers roept met petitie de Tweede Kamer op 24-weken-eis te schrappen

DEN HAAG, 23 mei 2023 – Op 5 juni debatteert de Tweede Kamer het recht op werk voor asielzoekers in Nederland. De 24-weken-eis blijkt in de praktijk een grote barrière voor zowel asielzoekers als werkgevers, een gemiste kans met het oog op de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In april oordeelde de rechter tevens dat het Nederlandse beleid in strijd is met artikel 15 van de Opvangrichtlijn van het Europees Recht¹. Een collectief, aangevoerd door Radboud Universiteit, Delitelabs en Ben & Jerry’s strijdt met een petitie voor asielzoekers en hun recht op werk. Met de petitie wordt politiek Den Haag opgeroepen de belemmerde 24-weken-eis en andere barrières te schrappen. De petitie wordt in juni overhandigd aan de Tweede Kamer.

Aanvraag werkvergunning slechts 4% 

Momenteel mogen mensen die wachten op hun asielaanvraag, na een wachttijd van zes maanden, maximaal 24 weken per jaar werken. Een collectief van wetenschappers, NGO’s, experts en werkgevers pleit al jaren voor het opheffen van de 24-weken-eis. Zij constateren dat het huidige Nederlandse beleid en de complexe procedure om een werkvergunning aan te vragen onnodige barrières vormen voor zowel asielzoekers als werkgevers. Op dit moment wordt voor slechts 4% van de asielzoekers die mogen werken een vergunning aangevraagd². Dat terwijl voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, voor wie de barrières zoals de 24-weken-eis niet gelden, er al ruim 70.000 meldingen van tewerkstelling zijn gedaan. Bovendien oordeelde de rechtbank in april dat de 24-weken-eis in strijd is met artikel 15 van de Opvangrichtlijn van het Europees Recht³.

“De arbeidsmarkt staat te springen om menskracht, en werk draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid en aan de integratiekansen en -motivatie van asielzoekers. Het biedt ook een kans beroepsvaardigheden te behouden, en verlaagt de kans dat asielzoekers later een beroep doen op de bijstand”, zegt Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit.

Samen een vuist maken 

De petitie - met de beoogde 10.000 handtekeningen - wordt in juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de petitie wordt opgeroepen om de barrières die de daadwerkelijke toegang tot arbeid belemmeren, weg te nemen.

Fleur Osté van Ben & Jerry’s: “Onze missie is om het beste ijs te maken op de (h)eerlijkste manier, met aandacht en zorg voor de mensen en de aarde. Ben & Jerry’s biedt al jaren via Up Collective werkplekken aan voor nieuwkomers en zo ontdekten we zelf hoe ingewikkeld werkvergunning aanvragen in Nederland zijn. Met een handige toolkit helpen we nu andere werkgevers hierbij. Ook strijden we met campagnes als ‘Together for Refugees’ en ‘Bescherm tieners op de vlucht’ voor de rechten van nieuwkomers in Nederland. Ons huidige doel is het recht op werk voor asielzoekers op de politieke agenda te krijgen. Iedereen heeft immers recht op een eerlijke toegang tot werk.”

De petitie is via deze link te tekenen.

¹ Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Arnhem, 18 april 2023, zaaknummers AWB 23/4216 en 23/4222.

² https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2023/04/eindrapport-belemmeringen-asielzoekers-bij-het-toetreden-tot-de- arbeidsmarkt.pdf

³ Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Arnhem, 18 april 2023, zaaknummers AWB 23/4216 en 23/4222

-----------------------------------------------------

Over Ben & Jerry's

Al sinds de oprichting in 1978 staat Ben & Jerry’s voor een duurzame wereld waar iedereen mee kan doen. Zo worden alleen Fairtrade ingrediënten gebruikt in het ijs en worden de chunks en brownies gemaakt door sociale bakkerijen met een B-Corps certificaat zoals Greyston Bakery, waar mensen een tweede kans krijgen. Ook werkt het merk met verschillende organisaties samen om op te staan voor mensen die door het systeem in de knel komen. Ben & Jerry’s biedt al jaren via Up Collective werkplekken aan voor nieuwkomers en helpt hen samen DELITELABS bij het starten van een onderneming. Meer informatie over hoe het Ben & Jerry’s te werk gaat is te vinden op: https://www.benjerry.nl/waarden/hoe-wij-zaken-doen

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen