Oprichting Biotech Booster BV: Nieuwe mijlpaal in Nederland biotechnologie

16 JAN 2024 13:00 | Biotech Booster

Nationaal Groeifonds investeert in het versnellen van onderzoek naar markt-toepassingen binnen de Nederlandse biotechnologie.

Utrecht, 16 januari 2024 – Nationaal Groeifonds-project Biotech Booster maakt met grote trots de oprichting bekend van de Stichting Biotech Booster en Biotech Booster BV. Deze stap betekent een belangrijke nieuwe mijlpaal, omdat beide organisaties een sleutelrol gaan vervullen in het uitvoeren van de activiteiten van Biotech Booster vanaf medio maart. Met Biotech Booster werken onderzoekers, ondernemers en experts nauw samen met als doel het sneller en beter ontwikkelen van hoogstaande Nederlandse biotechnologische kennis naar toepassingen die de markt en de maatschappij bereiken.

De unieke coalitie van kennisinstellingen en (vertegenwoordigers van) biotechnologiebedrijven achter Biotech Booster beoogt met de toekenning van €246 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds de valorisatie van biotechnologische kennis in Nederland structureel te verbeteren. Nederland loopt in internationaal verband namelijk voorop in publicaties en patenten op het vlak van biotechnologie, alleen blijft de vertaling en valorisatie daarvan in bedrijvigheid en toepassingen die de markt bereiken, verhoudingsgewijs achter.

Nieuwe aanpak valorisatie biotechnologische kennis

Biotech Booster identificeert, begeleidt en financiert kansrijke, vroege ideeën op een bedrijfsmatige manier. Teams dragen veelbelovende ideeën aan bij één van de landelijke en thematische clusters. Deze ideeën zullen vaak vanuit kennisinstellingen komen, maar naar verwachting ook uit bedrijven of andere organisaties. Met financiële steun en expertise werken onderzoekers en ondernemers vervolgens samen aan het verkennen en onderbouwen van de maatschappelijke en commerciële waarde. Ervaren biotech ondernemers selecteren de beste projecten voor het Biotech Booster programma. Dit biedt die teams financiering, begeleiding en expertise om de projecten in twee jaar tijd te ontwikkelen tot commerciële en/of investeerbare proposities. De betrokken topondernemers ondersteunen het team bij het vinden van partners, voor doorgroei via een start-up of een bestaand bedrijf. Het resultaat: meer bedrijvigheid en meer biotechtoepassingen.

Stichting en BV cruciaal in uitvoering programma Biotech Booster

Biotech Booster BV krijgt de regie en leiding over de uitvoering van het Biotech Booster programma. De Biotech Booster BV zal worden geleid door Nettie Buitelaar, die een jarenlange ervaring heeft in zowel het Nederlandse biotech bedrijfsleven als in het leiden van publiek-private samenwerkingen. Zo was zij in het verleden directeur van het Leiden Bio Science Park en directeur van het succesvolle BioPartner programma waaruit tientallen nieuwe biotechbedrijven zijn ontstaan. Zij wordt ondersteund door een ervaren Management Team waarin Rein Strijker en Keshen Mathura zijn benoemd. De raad van commissarissen bestaat uit Jo Bury (voormalig directeur en medeoprichter van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VIB), Mirjam van Praag (hoogleraar ondernemerschap en voormalig bestuursvoorzitter Vrije Universiteit Amsterdam), Susan Swarte (lid raad van bestuur TNO) en Annemiek Verkamman (directeur hollandbio). De Stichting Biotech Booster houdt 100% van de aandelen van de BV en wordt bestuurd door een gelijk aantal vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven.

Volgende stappen

In nauwe samenwerking tussen het oprichtende consortium, OCW, de kennisinstellingen, Stichting Biotech Booster en Biotech Booster BV zullen nu de finale stappen worden gezet naar de daadwerkelijke uitvoering van het programma. Naar verwachting zullen in de loop van aankomende maart de eerste project-ideeën ingediend kunnen worden. Een event waarbij het programma feestelijk wordt ‘ingeluid’ staat gepland voor 14 maart aanstaande. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen