PAS-melders krijgen prioriteit in Utrechtse stikstofbank

18 APR 2024 14:09 | Provincie Utrecht

PAS-melders krijgen prioriteit in Utrechtse stikstofbank

Vrijgekomen stikstofruimte in de provincie Utrecht kan sinds juli 2023 worden opgeslagen in de Utrechtse stikstofdepositiebank. Het provinciebestuur heeft nu een voorstel gedaan voor de manier waarop deze stikstofruimte kan worden uitgegeven en hierbij aangegeven dat PAS-melders voorrang moeten krijgen. Hiermee wil de provincie PAS-melders helpen bij de legalisatie van hun bedrijf.

De stikstofbank maakt het mogelijk om stikstofruimte die op een bepaalde plek vrijkomt - bijvoorbeeld door een stoppende veehouder- te reserveren en op een later moment uit te geven. De vrijgekomen stikstofruimte komt altijd eerst ten goede aan de natuur. Wanneer de stikstofruimte niet noodzakelijk blijkt te zijn voor natuurherstel, kan de provincie de vrijgekomen ruimte voor andere doeleinden inzetten. In Utrecht krijgen PAS-melders hierbij prioriteit, maar de ruimte kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld energietransitie en woningbouw, zo staat omschreven in het Beleidskader Utrechtse Depositiebank.

Het is voor een stoppende veehouder ook mogelijk om de stikstofruimte voor een andere agrariër te reserveren. Het moment waarop deze ruimte vervolgens uitgegeven en gebruikt kan worden, is afhankelijk van de staat van de natuur in het betreffende gebied en de moet passend zijn in het gebiedsproces.

Vergunningverlening

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied): “In deze depositiebank verzamelen we stikstofruimte die we vervolgens kunnen inzetten om de problemen voor zowel de natuur als de boeren vlot te trekken. Hoewel het eigenlijk aan het Rijk is om met een oplossing voor de PAS-melders te komen, hebben we met deze bank een instrument in handen waarmee we, als er ruimte is, ook als provincie PAS-melders kunnen helpen. Daarnaast helpt de stikstofbank ons om de gebiedsgerichte aanpak te vergemakkelijken en om meer ruimte te creëren voor het verlenen van juridisch houdbare vergunningen.”

Instemming door Provinciale Staten

Het Beleidskader Utrechtse Depositiebank is voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij zullen op 26 juni 2024 besluiten of zij ermee instemmen.

 

Meer binnen de rubriek Boeren, land- en tuinbouw