UITNODIGING 24 mei: herbevolking Friese boezem met jonge paling

21 MEI 2024 09:00 | Jenx B.V.

Vrijdag 24 mei worden in Friesland zo’n 350.000 jonge palingen uitgezet. Grote delen van de Friese meren, kanalen en vaarten worden op die manier herbevolkt. Het ministerie van LNV en de Nederlandse sector leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de palingstand.

Stichting DUPAN nodigt u uit op de historische Palingaak, De Korneliske Ykes II, om het uitzetten van de palingen bij te wonen. 

Datum en tijdstip:

Vrijdag 24 mei, tussen 10.00 en 12.30 uur.

Adres:                        Restaurant Omke Jan, Iewal 44, 8551 PT Woudsend

Parkeren:                   parkeerterrein Op ’e Romte (bij de Spar), 5 minuten lopen

Programma: 

Tekstvak: 10:00 uur	Ontvangst met koffie en thee in restaurant Omke Jan
10:15 uur - 10.45	Uitladen pootaal, tellen, wegen, controle
11:00 uur	Vertrek vissers en palingaak voor uitzet, mogelijkheid tot meevaren (graag aanmelden)
12:30 - 13:00 uur	Einde programma

Friese beroepsvissers van netVISwerk laten ongeveer 350.000 palinkjes vanaf hun boten te water. Daarmee krijgt de palingstand een flinke impuls. In Woudsend is te zien hoe een deel van de jonge paling wordt geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers laten de kleine aaltjes overal in Friesland te water.

De uitzet van deze grote aantallen jonge palingen is mogelijk door de enorme concentratie van glasaal (zo heet de jongste paling) die aankomt aan de Franse kusten. Omdat de Europese kusten ondoordringbaar zijn voor de jongen, wordt een deel ervan elders uitgezet. De grote hoeveelheden uit Frankrijk worden zo verdund en onbereikbare, gezonde opgroeigebieden herbevolkt. Daardoor neemt de overlevingskans van de jongen toe. Het uitzetten is een van de maatregelen om het aantal paaiende volwassen palingen te vergroten en daarmee de aanwas van jongen te bevorderen. Sinds 2011, twee jaar na de start van de uitzettingen als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan, laat het aantal jonge palingen aan de Europese kusten een positieve trend zien.

Er zijn in maart ook jonge palingen uitgezet in Zeeland. Bij elkaar opgeteld wordt de natuur met miljoenen jonge palingen versterkt. De geschikte gebieden voor deze herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. De jonge palingen kunnen daar goed opgroeien en eenmaal volwassen van daaruit onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Verantwoording

De jonge paling die wordt uitgezet, wordt pootaal genoemd. De oorspronkelijke glasaal uit Frankrijk is in een Nederlandse kwekerij enkele maanden aangesterkt om de overlevingskans te vergroten.  De glasaal is afkomstig uit het Franse glasaalquotum en is SEG-gecertificeerd. De uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). Het doel is om zodoende de uittrek van schieraal (volwassen palingen) te verhogen, conform de doelstellingen uit de EuropeseAalverordening en de nationale implementatie daarvan via het Nederlandse Aalherstelplan. 

Het project wordt ondersteund door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid