BNG Bank: sterke financiële en maatschappelijke prestaties

04 SEP 2023 08:00 | BNG Bank
  • Voor EUR 6 miljard aan langlopende kredieten verstrekt om Nederland socialer en duurzamer te maken
  • Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 87,8 miljard
  • Hoger renteresultaat
  • Lagere nettowinst door resultaat financiële transacties
  • Klanten geven rapportcijfer van 7,9

Gita Salden, CEO BNG Bank: “Ook in onrustige tijden staan wij vierkant achter onze klanten. Wij willen een betrouwbare en voorspelbare partner zijn en eraan bijdragen dat zij hun maatschappelijke taken goed kunnen uitvoeren, zodat zij impact kunnen maken. In die ambitie is BNG Bank in het eerste halfjaar van 2023 wederom goed geslaagd.

We hebben voor EUR 6 miljard aan langlopende kredieten verstrekt. BNG Bank kon ook voldoende financiering aantrekken tegen goede voorwaarden qua volume, looptijd en prijsstelling. Nog steeds worden wij op het hoogste ratingniveau (AAA) gewaardeerd, waardoor wij op de internationale markten tegen gunstige tarieven kunnen lenen.

Uit recent onderzoek kwam het afgelopen halfjaar naar voren dat klanten onze dienstverlening zeer waarderen, met name als het gaat om de beschikbaarheid en lage kosten van deze kredieten. Onze klanten geven een rapportcijfer van 7,9. Daar ben ik trots op.”

Financiële resultaten

De activiteiten van BNG Bank hebben de afgelopen zes maanden tot een solide renteresultaat geleid. Het renteresultaat steeg van EUR 220 miljoen met EUR 49 miljoen naar EUR 269 miljoen. Dit is het gevolg van onder andere de hogere rente en langere looptijden van kredieten aan klanten. Over het eerste halfjaar van 2023 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 141 miljoen. In dezelfde periode van vorig jaar kwam de nettowinst uit op EUR 206 miljoen. Voornaamste oorzaak van de lagere nettowinst is een lager gerealiseerd resultaat financiële transacties op grond van de liquiditeitsportefeuille.

De langlopende kredietportefeuille is stabiel gebleven op EUR 87,8 miljard. De kredietvraag van gemeenten nam af door een mix van factoren. Een deel van onze klanten haalde vorig jaar de kredietvraag naar voren, anticiperend op een rentestijging. Ook werd de kredietvraag van gemeenten gedempt door uitstel en vertraging van bouwprojecten als gevolg van gebrek aan personeel en materiaal en door de voortdurende onzekerheid over de structureel beschikbare middelen in de komende jaren.

De kapitaalpositie van BNG Bank bleef onveranderd sterk. De Common Equity Tier 1-ratio en de leverage ratio bedroegen eind juni 2023 respectievelijk 38,5% en 8,9%. Hiermee bleven ze ruim boven de minima zoals die door de toezichthouder zijn vastgesteld.

Opnieuw trekken wij een groot deel van onze financieringen aan in de vorm van ESG-obligaties. In het eerste halfjaar van 2023 is de omvang van deze duurzame obligaties gestegen van EUR 3,5 miljard naar EUR 4,2 miljard. Dat is 38% van het totale geëmitteerde bedrag.

In de tweede helft van dit jaar gaat BNG Bank voort op de ingeslagen weg. Dat doet de bank op basis van haar strategische programma Ons Kompas naar Impact. BNG Bank blijft zich inzetten om te zorgen dat klanten kunnen beschikken over de benodigde kredieten tegen aantrekkelijke voorwaarden en blijft investeren in eigen mensen en processen.

BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het financieren van hun maatschappelijke vraagstukken. BNG Bank is qua balanstotaal de vierde bank van Nederland.

Het volledige halfjaarbericht is gepubliceerd op maandag 4 september om 8.00 uur op www.bngbank.com

Meer binnen de rubriek Economie en geld