'Toekomstbestendige arbeidsmarkt vereist sterke leercultuur en regionale samenwerking'

19 JUN 2024 16:50 | Goldschmeding Foundation
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Magdalena Matei

Aanleiding:
McKinsey: Nederlandse arbeidsmarkt op de schop om economie te redden

McKinsey voorspelt dat Nederland tegen 2030 geconfronteerd zal worden met een groot tekort aan werknemers, met naar schatting 1,4 miljoen vacatures. Hoewel McKinsey becijfert dat werknemers hierdoor meerdere beroepen zullen moeten hebben, wijst het rapport op een diepere noodzaak: de transitie naar een skills-gedreven arbeidsmarkt, waarin het essentieel is dat werknemers zich continu blijven ontwikkelen om relevant en inzetbaar te blijven.

Een sterke leercultuur en intensieve samenwerking binnen regionale ecosystemen zijn essentieel om deze transitie te ondersteunen. Uit de SER Leercultuur monitor blijkt dat vooral werknemers in het mkb, flexwerkers, praktisch opgeleiden en 50-plussers belemmeringen ervaren als het gaat om een leven lang ontwikkelen (LLO). Om deze cultuur van continue ontwikkeling te bevorderen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen vereist. Werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en de overheid moeten gezamenlijk de nodige ondersteuning en middelen bieden.

Concrete instrumenten zoals leerrechten zijn fundamenteel in dit proces. Deze rechten stellen werknemers in staat om gedurende hun carrière te investeren in scholing en ontwikkeling. Door elke burger vanaf de geboorte een persoonlijk scholingsbudget te bieden, kunnen mensen zich voortdurend ontwikkelen, wat cruciaal is op een snel veranderende arbeidsmarkt.

Het is duidelijk dat voor een toekomstbestendige Nederlandse arbeidsmarkt een sterke leercultuur, ondersteund door leerrechten en een focus op vaardigheden, noodzakelijk zijn. Intensieve samenwerking binnen regionale ecosystemen kan helpen een flexibele, inclusieve en duurzame arbeidsmarkt te creëren. En bovendien zien we bij de Goldschmeding Foundation, vanuit onze ervaring als filantropisch fonds, dat regionale ecosystemen essentieel zijn voor het vertalen van lange termijn doelen naar de dagelijkse praktijk.

Dit vraagt om inzet en durf van alle betrokken partijen om samen te werken aan een economie waarin iedereen kan blijven leren en groeien. Alleen zo kunnen we de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen