'Gemeenten moeten eerlijk zijn over funderingsproblemen woonwijken'

19 DEC 2023 08:00 | Fugro
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Leo Zwang

Aanleiding:
ABN Amro: ‘Verwerk de klimaatrisico’s in de huizenprijs’ - NRC

In Nederland gaat de gemiddelde huiseigenaar ervan uit dat de waarde van de woning gemiddeld stijgt en niet daalt. In werkelijkheid is dat niet correct. Uit een recent rapport van ABN AMRO blijkt dat negenhonderd Nederlandse wijken kampen met ernstige klimaatrisico's die ernstige gevolgen hebben voor huiseigenaren.

De zorgen concentreren zich niet alleen op woningen op houten palen, maar ook op de op staal gefundeerde woningen die het einde van hun levensduur naderen. Ook zonder klimaatrisico’s was dit probleem ontstaan, maar doordat we in Nederland steeds vaker te maken hebben met perioden van hevige neerslag en ook droge perioden gaat het nu een stuk sneller. Gemeenten moeten eerlijk communiceren over deze situatie, zodat woningeigenaren op de hoogte zijn van mogelijke waardevermindering van hun bezit.

De op staal gefundeerde huizen zijn in de loop der jaren gezakt, wat in bepaalde wijken heeft geleid tot wateroverlast en problemen met de grondwaterstand. Naast directe schade aan woningen vormen deze omstandigheden ook een bedreiging voor de volksgezondheid. Handhaving van het huidige waterpeil is geen realistische oplossing en leidt tot vochtproblemen zoals schimmel, die de bewoonbaarheid van huizen in gevaar brengen. Verlaging van het waterpeil is ook geen optie, omdat dat leidt tot versnelde verzakking van de woningen.

Banken adviseren potentiële kopers nu al om rekening te houden met mogelijke herstelkosten bij de aankoop van een woning, maar de problemen zijn te complex en onoplosbaar. Gemeenten staan voor een uitdaging, aangezien het verlagen van de waterstand om verdere bodemdaling te voorkomen niet realistisch is. Het oprekken van de levensduur van huizen door de bodem nathouden kan, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing.

Het is belangrijk dat gemeenten transparant zijn en huiseigenaren voorzien van een eerlijk verhaal over de risico's in deze wijken. Hierbij moeten ze rekening houden met de beperkte mogelijkheden van tijdelijke oplossingen. Makelaars spelen ook een rol; zij dienen funderingsschade mee te nemen in de prijsbepaling van woningen.

Sommige gemeenten, waaronder Rotterdam, proberen het probleem al op de agenda te zetten en streven naar een evenwicht tussen tijdelijke maatregelen en bewustwording onder huiseigenaren.

Leo Zwang, Directeur Waterveiligheid & Klimaatadaptatie bij Fugro, is expert op het gebied van duurzame (stedelijke) gebiedsontwikkeling. Ervaren met waterbeheer en klimaatadaptief grondwaterbeheer, met als doel 1) duurzaam funderingsontwerp, 2) innovatief waterbeheer, 3) innovatief grondonderzoek, 4) risico’s & kansen ondergrond voor water- en woonveiligheid en bodemdaling (https://www.fugro.com/news/business-news/2021/fugros-ground-investigation-links-dutch-subsidence-to-former-peat-extraction). Leo Zwang is bereikbaar via l.zwang@fugro.com of +31(0)6 1092 8038. Voor overige mediagerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Serge van de Ven (Global Head of Corporate Communications) via s.vandeven@fugro.com of +31 (0)70 311 11 29

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws