Steeds meer Nederlandse gemeenten stellen elektrisch varen verplicht

03 JUN 2024 17:37 | Bootman

Op steeds meer grachten, rivieren, kanalen en meren in Nederland is of wordt elektrisch varen verplicht. Waar deze wet momenteel al geldt voor de grachten van Amsterdam, alle wateren in Amersfoort en enkele vaarroutes in Friesland, volgen andere Nederlandse gemeenten vanaf 2025. Op deze manier hopen de gemeenten het milieu te kunnen beschermen en de stank- en geluidsoverlast voor dieren en omwonenden terug te dringen.

Steden die al hebben aangekondigd binnenkort nieuwe regels in te gaan voeren, zijn onder andere Utrecht, Maastricht en Rotterdam. Utrechters zijn al vanaf 2025 verplicht elektrisch te varen in hun stad en in Maastricht en Rotterdam is het een kwestie van enkele jaren totdat er alleen nog emissieloos gevaren mag worden in de stadcentra. Ook plaatsen zoals Leiden en diverse natuurgebieden werken toe naar nieuwe regels voor op het water, maar hier is nog niks officieel aangekondigd. Webshop voor elektrisch varen, bootman.nl, zette alle regels en plannen omtrent elektrisch varen in Nederlandse gemeenten uitgebreid uiteen in dit artikel. 

Elektrische vaarder heeft vaak recht op subsidie 

Om elektrisch varen in de tussentijd alvast extra te stimuleren, kennen diverse Nederlandse provincies subsidies toe aan mensen die kiezen voor een elektrisch vaartuig. In de provincies Friesland en Zuid-Holland kon men bijvoorbeeld een subsidie aanvragen voor het vervangen van een verbrandingsmotor voor een elektrische motor. Daarnaast bestaan er subsidies voor het installeren van bepaalde typen accu’s of zonnepanelen op een vaartuig. 

Ontwikkelingen beïnvloeden keuzes consument en fabrikant 

Rowan Pijn, Managing Director van webshop voor elektrisch varen bootman.nl, merkt dat de ontwikkelingen rondom nieuwe wet- en regelgeving invloed hebben op de keuzes van de consument én fabrikant. Rowan: “Ondanks dat elektrisch varen in veel gemeenten nog niet verplicht is, kiezen steeds meer mensen ervoor een elektrische boot aan te schaffen. Ze zijn de nieuwe regelgeving namelijk liever voor en willen voorkomen dat ze over een paar jaar weer een nieuwe uitgave moeten doen. Ook merken we dat steeds meer fabrikanten de overstap maken naar elektrische motoren, waar ze vroeger alleen gericht waren op het maken van brandstofmotoren.”

Steeds meer fabrikanten stappen over naar elektrisch  

Eén van de fabrikanten die zijn pijlen steeds meer richt op elektrische vaartuigen is Yamaha. Yamaha, zegt hierover: “Begin dit jaar namen wij elektrische scheepsvoortstuwingsfabrikant Torqeedo over. Wij zien de toekomst van elektrisch varen als veelbelovend. Door de lagere operationele kosten, verminderde geluids- en luchtvervuiling en nieuwe regels verwachten wij dat de populariteit van elektrische voertuigen snel toeneemt. Bovendien spannen wij ons graag in voor koolstofneutraliteit in de maritieme industrie en dragen we graag bij aan een beter milieu.” 

Ook zeescheepvaart moet verduurzamen 

Het onderwerp ‘duurzaam varen’ staat niet alleen hoog op de agenda als het gaat om recreatief varen; ook in de scheepvaart zijn er ontwikkelingen gaande rondom nieuwe wetten en regels. Zo moet de gemiddelde CO2-uitstoot in 2030 40% lager zijn dan in 2008, moet de gemiddelde uitstoot in 2050 verder verminderd zijn met 70% en moeten nieuwe schepen vanaf 2025 minstens 30% duurzamer gebouwd worden dan in 2014. Maatregelen die naar verwachting een flinke impact zullen hebben op het terugdringen van milieuvervuiling, gezien de hoeveelheid CO2 die dit soort schepen uitstoten. Neem als voorbeeld de superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos, die 7.000 ton aan koolstofemissies per jaar uitstoot. Dit staat gelijk aan 550 keer de totale jaarlijkse koolstofvoetafdruk van de gemiddelde Nederlander. 

Noot voor de redactie Naam mediacontact: Rowan Pijn  E-mailadres: Rowan.pijn@bootman.nl  Telefoonnummer: +31 6 30610681 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid