Onderzoek thuiswerken: verbinding met collega’s en werkgeluk gedaald

04 FEB 2021 13:43 | Moneypenny

Rol voor werkgevers tijdens en ná coronacrisis

Amsterdam, 4 februari 2021 – De verbinding met collega’s en het werkgeluk van thuiswerkers is sinds de tweede coronagolf gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit bij organisaties die veel thuiswerken tijdens de coronacrisis. Het missen van face-to-face en informeel contact met collega’s werd in het eerste onderzoek in de zomer al genoemd door 2 op de 3 respondenten. Dat aantal is sinds de tweede coronagolf gegroeid tot meer dan 3 op de 4. Het ervaren van minder werkvreugde is daarbij gekomen. Ondervraagden gaan minder op in hun werk, missen inhoudelijke en sociale diepgang en zijn overall minder gelukkig tijdens hun werk. Zo geeft 21% aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk. Dat is ruim een kwart meer dan de 16% uit de eerste onderzoeksronde.

Teamverbinding 

Sinds de zomer lijkt de diepere verbinding binnen teams onder druk te staan in deelnemende organisaties. 41% van de respondenten geeft aan emotionele ondersteuning van collega’s te missen. In deze zomer was dat 25%. Ook het aantal mensen dat zich geïsoleerd voelt is gestegen van 15 naar 22 %.  Volgens professor Pascale Peters van Nyenrode zou het gebrek aan verbinding een verklaring kunnen zijn voor het dalende werkgeluk. “Sociale interactie draagt bij aan werkplezier. Als mensen zich minder verbonden voelen met elkaar kan dat impact hebben op de beleving van werk.”

Schermmoe

Het aantal dagelijkse digitale communicatie-uren is verder gestegen en ook het aantal grootverbruikers van digitale communicatiemiddelen is toegenomen. Op dit moment communiceert 32 procent van de respondenten gemiddeld 5 uur of meer per dag online; in de zomer was dit 21 procent. Ondanks deze toename, ervaren velen ook een dalende behoefte om deel te nemen aan online activiteiten als dat niet noodzakelijk is. “Dit kan een vicieuze cirkel veroorzaken: mensen sluiten zich zo af van sociale online contacten waardoor de verbinding met collega’s nog meer verwaterd en het werkgeluk verder daalt,” aldus Susan Smulders, partner en thuiswerkexpert bij Moneypenny.

Rol voor werkgevers

Susan Smulders: “Veel bedrijven zijn de voorlopige balans aan het opmaken en buigen zich over de vraag of en hoe thuiswerken in de toekomst een rol blijft innemen. Zolang de status quo thuiswerken is, is het aan te raden om ook aandacht te hebben voor gezónd thuiswerken. En dat betekent voldoende bewegen, regelmatig wisselen van werkhouding én werkplek, een goede werk-privébalans en – zeer belangrijk – een mentale belasting die niet de pan uitrijst. Werkgevers kunnen hier een aanjagende rol in innemen door sociale contacten tussen medewerkers te stimuleren, door werknemers professioneel te (laten) adviseren en op zoek te gaan oplossingen als de mentale klachten van individuele werknemers aanhouden.” 

Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode (o.l.v. Prof. P. Peters) en de Open Universiteit (o.l.v M. Coun) doen gezamenlijk longitudinaal kwantitatief onderzoek naar de belevingen van thuiswerken tijdens de coronacrisis binnen organisaties waar veel thuisgewerkt wordt. Afgelopen zomer verschenen de resultaten van de eerste onderzoeksperiode, onlangs is het onderzoek over de tweede periode afgerond. Meer informatie over de onderzoeken is op te vragen bij Marianne Sturman, directeur Moneypenny: Marianne.Sturman@moneypenny.nl

Over Moneypenny

Moneypenny pionierde in 2000, als eerste in Nederland, met het concept van de virtuele assistent – de secretaresse op afstand. Voor deze dienstverlening beschikt Moneypenny over een enorme talent pool van toegewijde thuiswerkers Moneypenny weet werkelijk alles van duurzame werkvormen die beter zijn voor mens en maatschappij. Organisaties die zelf meer tijd- en plaatsonafhankelijk willen werken kunnen terecht bij het expertisecentrum van Moneypenny voor advies en training over o.a. leidinggeven, werken en samenwerken op afstand.

Meer binnen de rubriek Bedrijfscommunicatie