Online bezoeken Video On Demand diensten blijven groeien

26 MEI 2023 10:00 | GfK Netherlands B.V.

Het aantal VOD-diensten dat men gebruikt per maand stijgt met 25% ten opzichte van april 2021

Een jaar na de introductie van de nieuwe VOD-spelers Viaplay en HBO Max is het totale online gebruik van de VOD-diensten verder gestegen. Nieuwsgierigheid en introductiecampagnes bezorgden Viaplay en HBO Max vorig jaar april een aandeel in bezoeken van 20%; in april 2023 is dit aandeel licht gedaald naar 12%. In totaal bereiken de VOD-diensten online 8 miljoen unieke gebruikers in april 2023 (7.929.000 personen van 13 jaar en ouder, 52,8%). Gemiddeld genomen maken bezoekers gebruik van twee verschillende VOD-diensten, dit is een stijging van 25% ten opzichte van april 2021 toen dit gemiddelde op 1,6 lag. De grootste overlap van gebruikers bestaat tussen Netflix en Videoland, onder jongeren is dit met Disney+ en onder ouderen juist in combinatie met Viaplay.

Ondanks de groeiende druk op diens positie is het aantal online bezoeken voor Netflix gestegen naar 70 miljoen bezoeken, ofwel 48% van de VOD-bezoeken, blijkt uit de online cijfers van GfK’s GXL/DAM. Videoland laat ook een groei zien in zowel online bezoeken als unieke gebruikers: 2,3 miljoen, een stijging van 350 duizend personen ten opzichte van een jaar eerder.

Het aandeel bezoeken én het aantal unieke gebruikers van HBO Max daalt het sterkst ten opzichte van een jaar eerder (van 12% naar 5%, een daling van 500 duizend unieke bezoekers).

Relatief gezien werd het hoogste bereik van de VOD-diensten behaald onder jongeren (13-34-jarigen, 64% bereik). De stijging van unieke gebruikers ligt met name in de personen met een hogere welstand en boven modale inkomen. Onder personen met een modaal en/of lager inkomen blijft het aantal bezoekers gelijk ten opzichte van een jaar eerder.

Van de VOD-diensten blijven de Netflix-bezoekers ook de meest actieve: 57% van hen bezoekt de website en/of app meer dan drie dagen in de maand. Ook Videoland kent een hoger aandeel terugkerende bezoekers; nagenoeg de helft bezoekt de dienst meer dan drie dagen en zelfs 30% zes dagen of vaker.

Tot nu hebben we het online bereik van de VOD-diensten op smartphone/tablet, PC/laptop benoemd. Als we het bereik via TV meenemen stijgt het bereik met 2,9 miljoen unieke gebruikers. Deze groep betreft 1 miljoen 13-34-jarigen, 700 duizend 35-49-jarigen en 1,2 miljoen personen van 50 jaar en ouder. Dit betekent dat er relatief meer ouderen via het tv-scherm bereikt worden dan jongeren.

Bron: GfK GXL DAM, PC/Laptop (@home), smartphone, tablet: het online bereik van de VOD-diensten.

Rapport: Alle resultaten zijn samengevoegd tot een beknopt rapport, betreffende uitsplitsingen naar bereik per doelgroep, overlap van merken en gebruiksintensiteit.  

Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met:

Jeroen Nikkel

Consultant Media Measurement

M: jeroen.nikkel@gfk.com

T: +3188435-1450

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tamara De Lange, tamara.delange@gfk.com

Over GfK GXL

GXL staat voor GfK Crossmedia Link, het grootschalige cross mediale panel van GfK waarin ook het aankoopgedrag wordt vastgelegd. Het online- en het televisiegedrag wordt passief en single-source gemeten. Daarnaast wordt via jaarlijkse vragenlijsten informatie verzameld over het luister- en leesgedrag en ruim 350 andere achtergrond-kenmerken.

GfK. Growth from Knowledge.

Al meer dan 85 jaar verdienen we het vertrouwen van onze klanten over de hele wereld door het oplossen van kritieke zakelijke vragen in hun besluitvormingsproces rond consumenten, markten, merken en media. Onze betrouwbare gegevens en inzichten, samen met geavanceerde AI-mogelijkheden, hebben de toegang tot realtime bruikbare aanbevelingen die de marketing-, verkoop- en organisatorische effectiviteit van onze klanten en partners stimuleren, radicaal veranderd. Zo beloven en leveren wij "Growth from Knowledge".

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media