Noord-Brabanders zetten zich 2.5 miljoen uur per maand in voor een groene en veilige leefo

23 OKT 2023 11:36 | Katalys

In Noord-Brabant zetten ruim 400.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van 

Katalys. Maandelijks besteden mensen in deze provincie hier meer dan 2,5 miljoen uur aan. Maar liefst 60% ondervindt obstakels bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken. In tegenstelling tot veel andere provincies doen de Brabanders dit graag alleen in plaats van met buurtgenoten.

Er zijn een aantal opvallende punten te noemen in Noord-Brabant. Zo zijn er relatief veel geveltuintjes, zijn er meer dan gemiddeld veel plekken waar vrijwilligers samen een ontmoetingsruimte beheren en rijdt er niemand op de buurtbus. De mensen met wie er graag gewerkt wordt zijn de naaste buren en een vaste groep vrijwilligers.

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. Soms zijn dat strubbelingen tussen initiatiefnemers onderling maar opvallend vaak geeft men aan lang te moeten wachten op vergunningen of rapporteren zij een slechte samenwerking met de gemeente of woningbouwcorporatie. Ook weten mensen soms niet waar ze moeten beginnen of wat ze allemaal moeten doen om iets van de grond te krijgen. In die gevallen kunnen de adviezen en contacten van Katalys, gegeven door deskundige vrijwilligers, hen verder helpen. 

Op 31 oktober organiseert Katalys de bijeenkomst ‘Ruim baan voor Geitenpaadjes’ waarin de mensen die bewonersinitiatieven in Noord-Brabant versterken centraal staan. Wim Daniels geeft een perspectief op de initiatieven en bewoners van Noord-Brabant. Geïnteresseerde professionals zoals wethouders, woningcorporaties en fondsen kunnen zich nog aanmelden op www.katalys.nl/conferentie-noordbrabant

Katalys

Katalysvoorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs geven advies aan mensen met plan voor hun omgeving, verstrekken maatschappelijke financieringen en organiseren jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wij nodigen u graag uit op onze bijeenkomst op 31 oktober van 13:00 tot 16:15 op het Provinciehuis te Den Bosch. Uiteraard geven we ook graag meer toelichtingen op de cijfers van het Motivaction onderzoek. Neem hiervoor contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

Meer informatie over de bijeenkomst:

Programma in vogelvlucht 

• Werfelende bijdrage van Wim Daniels, over het perspectief van bewoners uit Noord-Brabant

• Onderzoek Motivaction naar de inzet voor de leefomgeving, met speciale aandacht voor Noord-Holland

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws