Kredietverzekeraar: introduceer vaste lage prijs voor basisbehoefte energie

09 SEP 2022 08:00 | Allianz Trade

De maatregelen en plannen van de EU-landen om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten, vertonen een belangrijk mankement: ze missen de prikkel om energie te besparen. Dat stelt de researchafdeling van Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld. De onderzoekers pleiten voor de introductie van een vaste lage prijs voor de basisbehoefte aan energie. Voor de rest van het energieverbruik moet de gangbare marktprijs worden betaald.

De energiearmoede in Europa en ook daarbuiten rukt op. Steeds meer huishoudens krijgen moeite met het betalen van hun energierekening. In Duitsland bijvoorbeeld kampt volgens Allianz Trade eind dit jaar bijna 10% van de huishoudens met achterstallige energienota’s. Alom nemen overheden maatregelen. Die zijn vooral gericht op het drukken van de energieprijs (bijvoorbeeld btw-verlaging) en belastingverlaging. In Nederland trok het kabinet eerder al bijna 7 miljard euro uit. Die lijn trekt het kabinet door in 2023.

“Ga werken met dubbele prijs”

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De tegenmaatregelen zoals we die nu zien, hebben een groot nadeel: ze zetten mensen onvoldoende aan om energie te besparen. Je zou ze juist nú moeten belonen voor zuinig verbruik. Daarom adviseren wij om te werken met een dubbele prijs. Stel per huishouden het basisverbruik vast en laat ze daarvoor een gereguleerde lage prijs betalen. Alle verdere energiebehoeften moeten gewoon tegen de marktprijs worden gekocht.” Het idee van dual pricing wordt ook bepleit door de Franse econoom Jean Pisani-Ferry die ook het IMF en de Europese Commissie adviseert.

“Introduceer ook een energie-uitkering”

Daarnaast moet volgens Geeroms de huidige energiecrisis gebruikt worden om de energietransitie te versnellen. “Het gevaar bestaat dat de vergroeningsslag afzwakt door de huidige energiezorgen. Om het klimaatbeleid te verankeren in de samenleving pleiten wij voor de komst van een nieuwe uitkering: energiegeld. Zie het als een soort spaarpot die door de overheid wordt gesubsidieerd. Geld dat huishoudens besparen op hun energieverbruik komt op een energiebesparingsrekening en de overheid vult dat aan (afhankelijk van de inkomenssituatie). Op deze manier worden twee vliegen in één klap geslagen: energiezuinig gedrag wordt gestimuleerd en huishoudens met lage inkomens bouwen financiële reserves op.”

“De eenvoudigste benadering voor zo’n energiebesparingsregeling zou zijn om uit te gaan van het energieverbruik van voorgaande jaren. Haal daar 25% van af en baseer daar de beloning op. Hoe dichter het energieverbruik bij die 75%-norm blijft, hoe hoger de beloning.”

(Foto Johan Geeroms)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2021 bedroeg onze geconsolideerde omzet 2,9 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 931 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Dit is een origineel bericht van
Allianz Trade

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws