'Leer van buitenland bij besluitvorming over berging radioactief afval'

10 APR 2024 07:00 | Rathenau Instituut
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Vincent Lagendijk

Aanleiding:
Zeeuwen met voorwaarden voor kerncentrales naar Den Haag

Vandaag krijgt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de zogeheten Borselse Voorwaarden overhandigd. Daarin vraagt een Zeeuwse delegatie om een concreet plan voor de eindberging van radioactief afval. Deze oproep is terecht, het is belangrijk dat een realistisch beleid wordt ontwikkeld waarin de ervaringen uit andere landen worden meegenomen.

Veel politieke partijen willen dat Nederland meer gebruik gaat maken van kernenergie. De nu demissionaire regering zette stappen voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele en de bouw van twee grotere centrales, waarvoor Borssele ook in beeld is.

In de voorwaarden die op 10 april worden aangeboden aan demissionair minister Jetten, stelt De Borselse Voorwaarden Groep terecht dat meer duidelijkheid over de eindberging van radioactief afval gewenst is. Zo’n opslag is nodig omdat een deel van dat afval honderdduizenden jaren radioactief blijft.

Eén van de voorwaarden die de groep stelt, is dat de berging in 2050 operationeel moet zijn. Deze voorwaarde is niet realistisch. Internationaal onderzoek door het Rathenau Instituut laat zien dat besluitvorming over eindberging in andere Europese landen veertig jaar of langer duurt.

Toch is het wel zaak om nu alvast te beginnen met het besluitvormingsproces. Dit moet een zorgvuldig proces zijn, waarbij belangen, overwegingen en zorgen van burgers, experts en andere belanghebbenden worden meegewogen. Ervaringen in andere landen laten zien dat deze besluitvorming een complex proces is met gevoelige politieke, maatschappelijke en ruimtelijke factoren. De actuele discussie over eventuele nieuwe kerncentrales moet worden aangegrepen om een concreet beleid te ontwikkelen over de eindberging van radioactief afval. Een beleid dat rekening houdt met deze complexiteit.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid