Kans op wanbetaling het grootst in bouw-, textiel- en metaalsector

20 SEP 2023 09:00 | Allianz Trade

De kans op nota’s die niet worden betaald is het grootst in de bouw-, textiel- en metaalsector. Dat blijkt uit de ‘Sector Risk Rating’ van kredietverzekeraar Allianz Trade. In totaal zijn 18 sectoren onderzocht in 70 landen.

De toename van het betalingsrisico doet zich voor in nagenoeg alle sectoren. Dit is een logisch gevolg van de uitdagende economische omstandigheden en de teruglopende groei. Volgens Allianz Trade valt de groei van het mondiale bbp dit jaar terug tot +2,5%, het laagste niveau sinds 2019. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: ”Kijken we naar de geavanceerde economieën dan verwachten we ook voor 2024 een beperkte groei. Met hier en daar maanden van recessie maar de kans op een diepe algehele recessie achten we klein.”

Risico per sector (per land)

Allianz Trade heeft voor de ‘Sector Risk Rating’ 4 criteria gehanteerd: de vraag naar producten, de winstgevendheid, liquiditeit en de bedrijfsomgeving. “Wereldwijd zien we betalingsrisico’s over een breed front toenemen. Al zien we wel verschillen in regio’s. In Azië is het risico relatief het minst gestegen, terwijl de Zuid-Amerikaanse landen juist als het meest riskant naar voren komen. En in Europa is de kans op wanbetaling weer groter dan in de VS. Kijken we per sector dan zien we dat de farmaceutische sector en software- en IT-diensten de beste beoordeling krijgen. Bouw, textiel en metalen komen het slechtst uit de bus.”

Bouw

Die uitkomst verrast Geeroms allerminst. Het zijn sectoren die heel gevoelig zijn voor de hoge energieprijzen. Kijk je naar de bouw dan komt ook de gestegen rente hier extra hard aan. Vooral in Europa hebben de bouwbedrijven het moeilijk. Denk ook aan de gestegen lonen en grondstofkosten in vergelijking met pre-covid. Daarbovenop ook nog de vastgoedprijzen die dalen.” In het Allianz-rapport wordt ook regelgeving (o.a. voor milieu) als belangrijke belemmering genoemd.

Metaal

Geeroms over de metaalindustrie: “Wat betreft energie is dat hetzelfde verhaal. De metaalindustrie is een zeer energie-intensieve sector en heeft jarenlang geprofiteerd van het goedkope Russische gas. De Europese metaalindustrie luidde vorig jaar al de noodklok. Energieprijzen zijn weliswaar gedaald maar zijn gemiddeld gezien nog erg hoog. Vooral de basismetaalindustrie heeft het moeilijk. Denk aan zink- en aluminiumproductie.”

De textielindustrie krijgt volgens Geeroms op energie-gebied klappen van twee kanten. “Niet alleen raken de hoge energieprijzen de productie en het transport. Ook zijn fossiele brandstoffen een belangrijke basisstof voor de textielproductie. Twee derde van al het textiel bestaat uit synthetische vezels.”

Gevaar van domino-effect

Geeroms waarschuwt vooral MKB-bedrijven voor het gevaar van wanbetaling: “Bedrijven moet extra alert zijn. Eén grote onbetaalde factuur kan MKB-bedrijven al in de problemen brengen. Ook kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan doordat de betaling van openstaande nota’s steeds vaker wordt uitgesteld. Het ene bedrijf steekt zo het andere aan. Er ontstaat een domino-effect.”

(Foto's Johan Geeroms)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws