Zeeuwen zetten zich bijna een miljoen uur per maand in voor een betere leefomgeving

23 NOV 2023 22:15 | Katalys

In Zeeland zetten 95.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van Katalys. Maandelijks besteden mensen in de provincie hier bijna één miljoen uur aan. 63% ondervindt obstakels bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken.

Uit het onderzoek komt een paar opvallende zaken naar voren, vooral als het gaat om de motivatie om zich in te zetten. In Zeeland heeft een relatief hoog aantal mensen een windmolen of andere vorm van alternatieve energie, 4%, tegenover een landelijk gemiddelde van 1%. Ook zitten Zeeuwen veel vaker in een dorps- of wijkraad. Samen de buurt schoonhouden is met 13% een populaire activiteit. Planten en groen verzorgen doen het met 7% ook goed en verkeersveiligheid is met 4% ook populairder dan het landelijk gemiddelde.

De Zeeuwen geven aan dat ze vooral gemotiveerd worden door het contact met buurtgenoten (27%), de gezelligheid (25%) en voor hun gezondheid (15%) dat laatste argument is veel hoger dan het landelijk gemiddelde dat op acht procent ligt.

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. In Zeeland zijn dat vooral dat na verloop van tijd de energie een beetje uit het project gaat (11%), een slechte samenwerking met de gemeente (9%), te weinig geld om het initiatief levendig te houden (9%) en persoonlijke omstandigheden (18%).

Gedeputeerde Arno Vaes was op 23 november aanwezig bij de inspiratiemiddag van Katalys en bleek erg betrokken bij buurtinitatieven in Zeeland. “Ik wil heel veel wijkbezoeken doen. Dan merk je dat je toegankelijker wordt. Ik ben wel gedeputeerde geworden maar ik neem de telefoon wel op wanneer mensen mij bellen. Ik ben gewoon nog Arno. Ik ben zelf in deze positie gekomen want ik wil aan de gang, heb bepaalde ideeën en wil dat verder uitdragen. Ik was ook verrast door de hoeveelheid subsidiepotjes. Ik raad de mensen echt aan, bel de gemeente of bel desnoods mij. Er is ontzettend veel, dat weten mensen niet. Er is echt veel geld en dat moeten we wel gebruiken.” 

Katalys

Katalysvoorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs geven advies aan mensen met plan voor hun omgeving, verstrekken maatschappelijke financieringen en organiseren jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wilt u meer informatie of een uitgebreider overzicht van de cijfers van het Motivaction onderzoek, neem dan contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws