Samenwerking M3 Projectontwikkeling en BPD bij realisatie 250 appartementen in Gouda

02 NOV 2023 13:00 | M3 Projectontwikkeling

M3 Projectontwikkeling en BPD Woningfonds hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het project Wonen in GOUD’  in Gouda. Dit project is een initiatief van M3 en omvat circa 250 woningen. Vanwege de turbulente marktontwikkeling (oplopende hypotheekrente, stijgende bouwprijzen en veranderend overheidsbeleid) bleek een aanpassing van het project onvermijdelijk. In 2022 is gekozen voor méér middenhuur - en minder koopappartementen. BPD werd vanwege de bij deze partij aanwezige kennis en ervaring gevraagd te participeren in ‘Wonen in GOUD’ en reageerde positief op dit voorstel. De bouw start in het najaar van 2023.  

De spoorzone in Gouda is een gebied met vooral kantoren en logistieke bedrijvigheid. Dat gaat stapsgewijs veranderen. Er komen steeds meer woningen, in combinatie met voorzieningen voor mensen die er willen werken en ontspannen. Het betreft 12 deellocaties waarvan M3 Projectontwikkeling de eerste – in het oostelijk deel van de spoorzone – ter hand neemt.

Het project Wonen in GOUD omvat twee torens (12 en 20 etages) en een verbindende plint met daktuin en is een initiatief van M3 Projectontwikkeling en M3 Architecten. In het ontwerp vormt de community-gedachte een belangrijk element. De oplevering wordt medio 2026 verwacht. De daktuin op de verbindende plint tussen de twee torens wordt voor alle bewoners toegankelijk. Ook komen in beide gebouwen ruimtes die door bewoners in onderling overleg gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan een gemeenschappelijke keuken, woonkamer, werkplekken, fitness en wasmachineruimtes.

Ten behoeve van de verwarming en koeling van het complex wordt na de zomer begonnen met het realiseren van tientallen grondbronnen. Daarna volgen de fundering en de parkeergarage met 186 plaatsen en ruimte voor 9 deelauto’s. Als dat is gebeurd, zullen de twee torens geleidelijk aan zichtbaar worden en wordt als afronding van het project de daktuin aangelegd. Om lozing van regenwater op het riool te voorkomen wordt bijna honderd meter aan zogenoemde infiltratiekratten aangelegd. Die maken het mogelijk om regenwater langzaam in de grond weg te laten zakken. Verder komen er tientallen verblijfsplekken voor onder meer gierzwaluwen en spreeuwen. De bouw van het project wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf Batenburg.

Woonpartners Midden-Holland neemt 98 huurwoningen af en BPD Woningfonds 98. Wonen in GOUD wordt verwezenlijkt op basis van het zogenoemde OZO-concept (Ontwikkelen Zonder Ontwikkelaar). M3 Architecten en M3 Projectontwikkeling hebben samen beide disciplines in huis en kunnen daardoor in onderlinge afstemming sneller, efficiënter en goedkoper werken.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws