'Biodiversiteitsverlies brengt ook gezondheid en bestaan mens in gevaar'

20 MEI 2022 10:14 | ANP Expert Support

Dit is een expertquote van Coenraad Krijger, IUCN NL, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Internationale Dag van de Biodiversiteit (VN) | ANP

Voor veel mensen is de biodiversiteitscrisis nog vooral een ver-van-hun-bed-show. Waar klimaat – terecht – veel aandacht krijgt, zijn weinig mensen zich é cht bewust van de desastreuze impact die het verlies aan dier- en plantensoorten op hen heeft.

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op deze dag vraag ik graag aandacht voor de biodiversiteitscrisis waarin we ons bevinden. Deze raakt ons namelijk allemaal.

Naar schatting een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. Dat raakt niet alleen de betreffende soort. Alle organismen op aarde zijn direct of indirect aan elkaar verbonden door ecosystemen en voor hun voortbestaan afhankelijk van elkaar. Mensen vormen daarop geen uitzondering. Ook wij zijn afhankelijk van de natuur é n maken daar deel van uit. Een biodiversiteitscrisis brengt dus ook onze gezondheid en ons bestaan in gevaar.

Heel veel mensen zijn voor hun levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk van de natuur. Die zorgt voor schoon drinkwater, voor voedsel en voor een bron van inkomsten. Sterke ecosystemen beschermen ook tegen de gevolgen van klimaatverandering. In het pas verschenen IPCC-rapport benadrukten klimaatwetenschappers dat het beschermen van de natuur fundamenteel is in de strijd tegen klimaatverandering.

Door nauwe samenwerking en flinke investeringen kunnen we de neerwaartse trend van het uitsterven van soorten nog ombuigen. Het is de hoogste tijd dat we biodiversiteit op waarde gaan schatten en biodiversiteitsverlies een halt toe roepen.

Coenraad Krijger is directeur van IUCN NL, de Nederlandse tak van de de grootste wereldwijde unie voor natuurbescherming IUCN.

Meer binnen de rubriek Dieren