'Europese Commissie gaat op meerdere manieren met boeren in gesprek'

11 MRT 2024 15:23 | Europese Commissie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Ingelise de Boer

Aanleiding:
Vele nieuwe regels drijven boeren tot wanhoop: 'Mensen staan op omvallen' | Binnenland | NU.nl

In verschillende Europese landen zijn de afgelopen weken protesten geweest van boeren die hun zorgen uiten over de vele regels waarmee zij geconfronteerd door Europees beleid voor natuur en landbouw. De Europese Commissie is zich bewust van deze bezwaren en van de bijzondere positie die de landbouwsector heeft voor het garanderen van voedselzekerheid. Daarom wordt er momenteel gekeken hoe die regeldruk voor deze sector verminderd kan worden. Dit gebeurt nadrukkelijk in overleg met Europese boeren.

Om beter in kaart te brengen waar de knelpunten liggen qua lastendruk, worden boeren sinds vorige week gevraagd om via een openbare raadpleging te laten weten hoeveel tijd zij jaarlijks kwijt zijn aan rapportageverplichtingen, hoe zij de complexiteit van de diverse administratieve regels ervaren en of zij gebruik maken van hulp van buitenaf bij het aanvragen van landbouwsubsidies. Mede op basis van de antwoorden zal de Commissie binnenkort voorstellen doen aan de lidstaten voor vereenvoudiging van het Europees landbouwbeleid. Een dergelijke raadpleging staat momenteel ook open over de regels voor nitraat en het uitrijden van mest.

Het huidige Europees landbouwbeleid, van kracht sinds begin 2023 is het resultaat van uitvoerig overleg tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Een aanpassing daarvan vergt opnieuw een stevige onderhandeling tussen deze spelers. Daarnaast wordt een deel van de regeldruk veroorzaakt door de keuzes die lidstaten maken bij de implementatie van de Europese regels. Landen hebben een zekere mate van flexibiliteit bij het uitvoeren van het landbouwbeleid en er wordt om allerlei redenen niet altijd gekozen voor de meest simpele optie. Een keuze voor meer flexibiliteit soms leiden tot complexere uitvoeringsmaatregelen.

Voor de periode 2023-2027 wordt 307 miljard euro subsidie verstrekt aan de Europese landbouwsector, waarvan 264 miljard uit de EU-begroting, aangevuld met 43 miljard van de lidstaten. Een deel hiervan bestaat uit directe subsidies aan boeren op basis van het aantal hectare dat zij in gebruik hebben. Het andere deel wordt nationaal besteed op basis van actieplannen per land. Ook Nederland heeft zo’n plan waarin ruim 5 miljard euro beschikbaar is dat onder andere is gereserveerd om jonge boeren te helpen met de opstart van een bedrijf of om de kosten te dekken van een verzekering tegen weersomstandigheden. Ook de eco-regeling is onderdeel van dit actieplan.

Consultatie over administratieve lasten boeren: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024 Consultatie over oneerlijke handelspraktijken in de landbouwsector en voedselketen: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey

Meer binnen de rubriek Boeren, land- en tuinbouw