Drentenaren zetten zich ruim 1.100.000 uur per maand in voor een betere leefomgeving

03 NOV 2023 10:53 | Katalys

In Drenthe zetten bijna 150.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van Katalys. Dat is 39% van devolwassenen, het hoogste percentage inzet in Nederland. Maandelijks besteden mensen in Drenthe hier ruim 1.100.000 uur aan. Ook blijkt dat maar liefst 71% van de Drentenaren obstakels ondervindt bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde.

In Drenthe komen een paar opvallende zaken uit het onderzoek. Zo houden veel Drentenaren met anderen de buurt schoon en zitten ze vaker in een dorps- of wijkraad dan in andere provincies. Daarentegen is veiligheid minder belangrijk dan in de rest van de provincies (16% tegenover het landelijke gemiddelde van 38%) en staat een schonere omgeving ook niet hoog op de agenda.

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. In Drenthe is het grootste knelpunt de mankracht. Wel 24% geeft aan dat er te weinig mensen zijn om de taken goed uit te voeren. Dit tegenover 14% voor de rest van Nederland. Ook geeft 14% van de Drentenaren aan dat dit gebrek het moeilijk maakt om het initiatief levend te houden en is bij 11% snel de fut eruit.Verklaringen zouden kunnen zijn dat de afstanden groot zijn én dat er véél inzet iswaardoor de spoeling dun wordt. e weinig geld is voor 12% een obstakel terwijl in de rest van het land maar 8% te kampen heeft met geldgebrek voor de initiatieven.

Op 2 november organiseerde Katalys de bijeenkomst ‘Ruim baan voor Geitenpaadjes’ waarin de mensen die bewonersinitiatieven in Drenthe versterken centraal staan. Gedeputeerde Y. Turenhout onthulde binnenkort te starten met ronde tafelgesprekken met burgers uit de hele provincie om de nieuwe Omgevingsvisie vorm te geven. Zij benadrukte het belang van bewonersinitiatieven en was verheugd te zien dat ook zij die bewoners ondersteunen, in grote getale naar de bijeenkomst gekomen zijn. 

Katalys

Katalys, voorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs verbinden zich als vrijwilliger aan een provinciaal team van Katalys. Zij geven (gratis) advies aan mensen met plan voor hun omgeving. Ook verstrekt Katalys maatschappelijke financieringen en organiseert het jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Uiteraard geven we ook graag meer toelichtingen op de cijfers van het Motivaction onderzoek. Neem hiervoor contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws