Uitreiking aanmoedigingsprijs tijdens Woordenschatfestival

04 JAN 2024 15:15 | Rezulto

Op 24 januari 2024 wordt voor de eerste keer de ‘woordenschat-aanmoedigingsprijs’ uitgereikt. Dit gebeurt tijdens het Woordenschatfestival in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De prijs is voor een onderwijsprofessional die zich aantoonbaar inzet voor het aanbieden van woordenschatonderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Een goede basiswoordenschat is namelijk van groot belang voor het taalbegrip, de schoolresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Een goede woordenschat zorgt voor een solide basis

Uit recent onderzoek blijkt dat de leesprestaties van Nederlandse leerlingen achteruitgaan en voor het eerst onder het internationale gemiddelde zijn gezakt. Het gaat hier om middelbare scholieren, maar aan de basis van goed lezen ligt een deugdelijke woordenschat die al tijdens de basisschool wordt opgebouwd. 

Andere onderzoeken tonen aan dat woordenschat nauw samenhangt met bijvoorbeeld de vaardigheid in begrijpend lezen en hoe we nieuwe woorden aanleren en deze kunnen gebruiken. Daarom is het noodzakelijk dat er in het taalonderwijs aandacht blijft voor het opbouwen van een goede woordenschat bij kinderen. Dit zorgt voor een solide basis voor later schoolsucces.

Louise Ross, directeur Rezulto: Alle kinderen hebben recht op optimale leeromstandigheden, ongeacht hun achtergrond of startpositie. Een beperkte woordenschat is een voorspeller van slechte schoolresultaten. Daarom moet woordenschatuitbreiding voor kinderen die dat nodig hebben prioriteit krijgen.

Aanmelden kanshebbers is mogelijk tot 20 januari 2024

Rezulto is al bijna 20 jaar de motor achter structurele verbeteringen in het woordenschatonderwijs en ondersteunt leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere onderwijsprofessionals met speciale onderwijsmaterialen en trainingen. Inmiddels is dit niet alleen maar relevant voor kinderen met Nederlands als tweede taal, maar voor vrijwel alle leerlingen.

De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt tijdens een speciaal Woordenschatfestival in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Er zijn al een aantal deelnemers geselecteerd. Het aanmelden van kandidaten is mogelijk tot 20 januari via logo@rezulto.nl. Het team van Rezulto beoordeelt alle inzendingen.

Uitnodiging pers - Woordenschatfestival Met woorden op reis Het Woordenschatfestival is een initiatief van Rezulto. Dit jaar nemen we leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ander onderwijsondersteunend personeel mee op reis naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dit is dus de plek waar de aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt. Kijk op www.rezulto.nl/mwor voor meer informatie over het Woordenschatfestival. De prijs wordt in de ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur uitgereikt. Wil je hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten, dan zorgen we voor gratis toegang. Stuur een mail naar yvonnejanssen@rezulto.nl Social media Volg alle ontwikkelingen rondom Rezulto, het Woordenschatfestival Met woorden op reis via - Instagram: https://www.instagram.com/rezulto.nl/ - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rezulto-onderwijsadvies/ Bijlagen: - 1x logo woordenschatfestival - 1x banner woordenschatfestival

Meer binnen de rubriek Onderwijs