Persbijeenkomst: Lancering datadashboard medische spoedzorg tbv inzicht verkeersveiligheid

18 JUN 2024 09:48 | Provincie Utrecht

Voor het verkrijgen van inzicht in verkeersongevallen waren beleidsmakers en wegbeheerders zoals provincies en gemeenten tot voor kort vooral afhankelijk van BRON-data van de politie. Deze zijn echter niet volledig aangezien de politie bij lang niet ieder verkeersongeval ter plaatse komt.

Om een vollediger en betrouwbaarder beeld te geven van risicogroepen en risicolocaties bij verkeersongevallen, heeft VeiligheidNL in Utrecht, opdracht van de provincie, de MOnitor VErkeersslachtoffers (MOVE) opgezet. Het MOVE dashboard wordt gevuld met spoedzorgdata vanuit twee bronnen. De Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) delen geanonimiseerde ambulancedata waardoor inzichtelijk wordt op welke geografische locatie het ongeval plaatsvond en welk soort voertuigen hierbij betrokken waren. Deze data worden in MOVE aangevuld met gepseudonimiseerde data vanuit Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH’s). De SEH-data bieden inzicht in de wijze waarop verkeersongevallen zijn ontstaan en in de aard en ernst van het letsel.  

Beleidsmakers en wegbeheerders kunnen de MOVE-inzichten gebruiken als vertrekpunt voor aanpassingen in de infrastructuur, de ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies en om de effecten van (beleids)maatregelen te evalueren. 

In de regio Utrecht wordt voor MOVE samengewerkt met de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU), het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en het Diakonessenhuis. Samen met de provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en VeiligheidNL zetten zij een belangrijke stap in het gezamenlijk terugdringen van het verkeersletsel in de provincie.

Op vrijdag 21 juni 2024 komen deze en meer partijen van 09:00-10:30 uur samen op het Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht) om in gesprek te gaan over toegevoegde waarde van MOVE, het belang van registratie en een aantal praktijkvoorbeelden. Hierbij zal VeiligheidNL in een presentatie ook de nieuwste MOVE-cijfers 2023 voor de regio Utrecht delen, evenals inzicht geven in de mate waarin deze data vollediger zijn dan de BRON-data van de politie. Als tipje van de sluier kan alvast worden opgelicht dat dit veel hoger ligt voor een flink aantal groepen verkeersdeelnemers. Aansluitend zal de Provincie Utrecht toelichten hoe beleidsmakers en wegbeheerders dankzij de inzichten in het dashboard gericht en effectief actie kunnen ondernemen.  

Bij deze willen we je van harte uitnodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Tijdens de presentaties is het uiteraard mogelijk om vragen te stellen, en ook kan nadien nog worden gesproken met diverse Spoedeisende hulp-artsen, Martijntje Bakker (directeur VeiligheidNL) en André van Schie (gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Digitalisering van Provincie Utrecht).

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid