Zuid-Hollanders zetten zich massaal in voor een schonere leefomgeving

18 OKT 2023 09:00 | Katalys

In Zuid-Holland zetten ruim 600.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van Katalys. Maandelijks besteden mensen in deze provincie hier meer dan 4 miljoen uur aan. Maar liefst 65% ondervindt obstakels bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken. Naast interne perikelen bij de initiatieven, worden een slechte samenwerking of lange wachttijd bij de gemeente veel genoemd als obstakel. 

De belangrijkste motivatie die mensen noemen is om iets bij te dragen aan de maatschappij (36%), gevolgd door iets bijdragen aan de natuur (31%). 27% van de ondervraagden in Zuid-Holland zegt dat zij zich inzetten voor de eigen omgeving omdat het goed is dat je als burger zelf verantwoordelijkheid neemt.

Mensen houden samen de buurt schoon, zorgen voor meer groen en verkeersveiligheid, organiseren activiteiten en beheren ontmoetingsplekken. Het liefst doen ze dit met mensen uit de buurt. In totaal besteden Zuid-Hollanders maandelijks ruim 4 miljoen uur aan het gezelliger, groener en veiliger maken van hun omgeving.In Zuid-Holland zijn vele mooie voorbeelden zoals in de wijk Kortenbos in het centrum van Den Haag. Daar maken buurtbewoners de straten groen en kleurrijk met geveltuinen, plantenbakken en afvaltuintjes. Niet alleen leuk om naar te kijken maar ook goed voor dieren zoals vogels en vleermuizen. Hiervoor werden ze beloond met de Katalys Kern met Pit-trofee 2023 van Zuid-Holland.

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. Soms zijn dat strubbelingen tussen initiatiefnemers onderling maar opvallend vaak geeft men aan lang te moeten wachten op vergunningen of rapporteren zij een slechte samenwerking met de gemeente of woningbouwcorporatie. Ook weten mensen soms niet waar ze moeten beginnen of wat ze allemaal moeten doen om iets van de grond te krijgen. In die gevallen kunnen de adviezen en contacten van Katalys, gegeven door deskundige vrijwilligers, hen verder helpen. 

Op 26 oktober organiseert Katalys de bijeenkomst ‘Ruim baan voor Geitenpaadjes’ waarin de mensen die bewonersinitiatieven in Zuid-Holland versterken centraal staan. Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen neemt de resultaten van de conferentie in ontvangst. Geïnteresseerde professionals zoals wethouders, woningcorporaties en fondsen kunnen zich nog aanmelden op www.katalys.nl/conferentie-zuidholland

Katalys

Katalysvoorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs geven advies aan mensen met plan voor hun omgeving, verstrekken maatschappelijke financieringen en organiseren jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wij nodigen u graag uit op onze bijeenkomst op 26 oktober van 13:00 tot 16:15 op het Provinciehuis te Den Haag. Uiteraard geven we ook graag meer toelichtingen op de cijfers van het Motivaction onderzoek. Neem hiervoor contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

Meer informatie over de bijeenkomst:

Programma in vogelvlucht 

• Lezing van Marije van den Berg, bekend van Democratie in Actie en haar nieuwe bestseller: De Beleidsbubbel en hoe we deze liefdevol laten leeglopen

• Onderzoek Motivaction naar de inzet voor de leefomgeving, met speciale aandacht voor Zuid-Holland 

• Gedeputeerde Van Leeuwen neemt de oogst van de conferentie in ontvangst en reflecteert 

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws