Groningers zetten zich bijna 850.000 uur per maand in voor een betere leefomgeving

02 DEC 2023 07:00 | Katalys

In Groningen zetten 140.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van Katalys. Maandelijks besteden mensen in de provincie hier bijna 850.000 uur aan. 56% ondervindt obstakels bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken. Dat is minder dan in de rest van het land, het gemiddelde ligt op 63%.

Uit het onderzoek komt een paar opvallende zaken naar voren als het gaat om de motivatie om zich in te zetten. Samen de buurt schoonhouden is belangrijk voor de Groningers, met 13% staat dat namelijk bovenaan de populaire activiteiten. Planten en het groen onderhouden doet 6% van de ondervraagden en geveltuintjes zijn met 5% populair in de noordelijke provincie. De motivaties variëren van het verantwoordelijkheid nemen als burger (37%) en iets bijdragen aan de maatschappij (32%) tot de gezelligheid om iets met de buren te doen (26%) en iets bijdragen aan de natuur (27%).

Obstakels in het Noorden

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. In Groningen zijn dat vooral te weinig geld om het initiatief levendig te houden (13%), te weinig geld om de plannen uit te voeren (12%), een slechte samenwerking met de gemeente (12%) en persoonlijke omstandigheden (18%).

Bijeenkomst over Geitenpaadjes

"Verbeeldingskracht helpt voor een toekomst waar we naar kunnen uitkijken, in plaats van deze te vrezen. In Groningen zijn de voorbeelden hiervan ruim voorhanden!” Daarover waren Gedeputeerde Van Adden en spreker Floor Milikowski het eens tijdens de bijeenkomst ‘Ruim baan voor Geitenpaadjes’ in het Provinciehuis in Groningen. Bij deze bijzondere ontmoeting stonden de mensen die bewonersinitiatieven in Groningen versterken centraal. Na deze middag gingen de bezoekers vol met nieuwe ideeën en daadkrachtige oplossingen naar huis.

Katalys

Katalysvoorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs geven advies aan mensen met plan voor hun omgeving, verstrekken maatschappelijke financieringen en organiseren jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wilt u meer informatie of een uitgebreider overzicht van de cijfers van het Motivaction onderzoek, neem dan contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws