“Economische gevolgen conflict Gaza voor EU waarschijnlijk zeer beperkt”

20 NOV 2023 08:00 | Allianz Trade

Naast het menselijk leed is het de vraag wat de economische gevolgen zijn van het conflict in Gaza. Bijvoorbeeld voor de EU. Kredietverzekeraar Allianz Trade acht de kans groot (75%) dat de gevolgen zeer beperkt blijven. Ook leidt het conflict waarschijnlijk niet tot fors hogere grondstofprijzen. Het effect op de inflatie zal daardoor ook minimaal zijn. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat kredietverzekeraar Allianz Trade een maand na het uitbreken van de oorlog publiceerde.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Natuurlijk gaat in eerste instantie de aandacht uit naar het menselijk drama dat zich afspeelt. Maar ook heeft het conflict economische gevolgen. Onze researchafdeling heeft verschillende scenario’s in kaart gebracht. Natuurlijk kun je ook uitgaan van het allerergste maar wij achten de kans veruit het grootst dat de vijandelijkheden tot ver in het volgende jaar zullen voortduren, maar beperkt tot binnen en rond de Israëlische grenzen. Daarmee blijft de economische impact ook beperkt.” Wel gaan de onderzoekers van Allianz Trade er vanuit dat de strijd de stagflatie (hoge inflatie/lage economische groei) iets zal versterken.

Geen hogere olieprijs

Geeroms wijst op de olieprijs die direct na het uitbreken van het conflict even sterk opliep maar daarna terugzakte tot 80 dollar. Dat is lager dan het niveau van vlak voor de uitbraak. “In z’n algemeenheid gaan we ervan uit dat de kosten voor grondstoffen, inclusief het transport, met +5% zullen stijgen. Ook denken we dat belangrijke handelscorridors zoals het Suezkanaal open blijven. Over het geheel genomen zal het conflict een licht stagflatoir effect hebben. We hebben onze voorspelling voor de mondiale bbp-groei in 2024 met -0,1 procentpunt verlaagd tot +2,3%. Onze inflatievoorspelling hebben we met +0,1 procentpunt naar boven bijgesteld naar 4,4%.”

Een neveneffect van het conflict is volgens Geeroms dat de trend van deglobalisering wordt versterkt. “Sinds de coronacrisis zijn belangrijke handelslanden al bezig met het dichterbij huis halen van hun economische activiteiten. Dat wordt nu alleen maar verder versterkt. De algehele geopolitieke onrust is groot. Dat is geen goed klimaat voor investeringen. Het leidt tot een terugtrekkende economische beweging.”

Negatiefste scenario

Hoewel de kredietverzekeraar de kans klein acht dat het conflict tot een regionale escalatie leidt is ook het negatiefste scenario uitgewerkt. Hierbij gaat Allianz Trade uit van directe interventie van Iran en de VS. Geeroms: “De kans hierop schatten we op 20%. Dan kun je een situatie krijgen zoals in 1973/1974 met het olie-embargo. Olieprijzen stijgen dan naar recordhoogte met een wereldwijde recessie tot gevolg. Ook de aandelenmarkten krijgen dan een forse klap te verwerken.”

Geeroms wijst op het wankele evenwicht van de wereldeconomie. “Ook al blijft het conflict beperkt, toch is het wel degelijk een precaire situatie omdat de huidige wereldeconomie kwetsbaar is. Na corona zijn we nog aan het herstellen van de inflatiegolf die volgde en nog steeds voortduurt. Ook de oorlog in Oekraïne ondermijnt het vertrouwen. In diverse belangrijke landen vinden volgend jaar verkiezingen plaats. Veel onzekerheid dus. Er is maar weinig nodig om de huidige situatie verder uit balans te brengen.”

(Hieronder foto's van Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws