Friezen zetten zich ruim 1.4 miljoen uur per maand in voor een betere leefomgeving

10 NOV 2023 06:00 | Katalys

In Friesland zetten bijna 190.000 mensen zich in om hun eigen omgeving gezelliger, groener en veiliger te maken, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction in opdracht van Katalys. Maandelijks besteden mensen in deze provincie hier bijna 1.4.miljoen uur aan. 55% ondervindt obstakels bij hun inzet om de leefbaarheid te versterken. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 63%

Uit het onderzoek komt een paar opvallende zaken naar voren. Zo doet 29% van de Friezen dit om in contact te komen met andere mensen, werkt 5% in een pluktuin, voedselbos of buurtmoestuin en zet 5% zich in voor de Friese historie door middel van het werken in een streekmuseum of monument. Opvallend is dat in Friesland 3% van de mensen betrokken is bij een windmolen of andere duurzame energiebron. Dit tegenover het landelijke gemiddelde van 1%.

Het onderzoek van Motivaction toont ook aan dat mensen tegen veel obstakels aanlopen. In Friesland springen de volgende cijfers er echt uit. Te weinig geld om de plannen uit te voeren is een groot probleem voor 16% van de ondervraagden, tegenover het landelijke gemiddelde van 8%. En 15% geeft ook aan dat er te weinig geld is om de huidige initiatieven in leven te houden. Lange wachttijden bij de gemeente zijn ook een probleem, geeft 14% aan. Daarentegen is de samenwerking met de gemeente in Friesland slechts een probleem voor 6% tegenover een landelijk gemiddelde van 13%.

Op 9 november vond de bijeenkomst Ruim baan voor Geitenpaadjes plaats in het Provinciehuis in Leeuwarden. Hierin stonden de mensen die bewonersinitiatieven in Friesland versterken centraal. Ook gedeputeerde Sijbe Knol was aanwezig. Hij benadrukte dat het moed vergt om de boel te versimpelen. “Je hebt mensen nodig die tegen de stroom in roeien. Dat noemen we in Fryslân dwarsdenkers. Dat is belangrijk, om kritisch en dwars te zijn maar ook om samen de schouders eronder te zetten. Dus wat minder regels, wat laagdrempeliger en meer vertrouwen erin.” 

Katalys

Katalysvoorheen KNHM foundation of Heidemaatschappij, zet zich al 135 jaar in voor krachtige dorpen en buurten in heel Nederland. Deskundige adviseurs geven advies aan mensen met plan voor hun omgeving, verstrekken maatschappelijke financieringen en organiseren jaarlijks Kern met Pit.  

—————————————————————————————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Wilt u meer informatie of een uitgebreider overzicht van de cijfers van het Motivaction onderzoek, neem dan contact op met Eline Maarse op 06-18803650 of eline@prettyinpinkpublicity.nl

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws