Persbriefing met Samira Rafaela over loontransparantie (Huis van Europa, 7 maart, 16.00)

02 MRT 2023 15:35 | Europees Parlement

Datum: dinsdag 7 maart 2023

Tijd: 16.00 - 17.15 uur. Inloop vanaf 15.30 uur

Plaats: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag en online via WebEx

Voertaal: Nederlands

Aanmelden (noodzakelijk) of link: via email naar willemijn.dejong@europarl.europa.eu

Op dinsdag 7 maart om 16.00 uur organiseert het kantoor van het Europees Parlement in Nederland een persbriefing met Europarlementariër Samira Rafaela (D66, Renew) n.a.v. de EU-deal die zij onlangs bereikte op haar dossier aangaande loontransparantie.

Ter ere van International Women’s Day (IWD) 2023 zal Samira Rafaela eerst uitleggen waarom de bindende maatregelen om gelijke waardering voor gelijk werk te realiseren belangrijk zijn en daarna is er ruimte voor discussie en vragen.

De briefing vindt plaats aan de Korte Vijverberg 5 in Den Haag in het bijzijn van de Europarlementariër. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Het is ook mogelijk online de persbriefing te volgen en vragen te stellen via WebEx. Aanmelding via pers-denhaag@europarl.europa.eu of Willemijn (+31612940913, willemijn.dejong@europarl.europa.eu).

Spreker:

Samira Rafaela (D66, Renew)

Lid van de EP-commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM)

Lid van de EP-commissie internationale handel (INTA)

Co-rapporteur op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen.

Profiel

Achtergrond:

Op 15 december 2022 werd er door het Europees Parlement en de lidstaten een politiek akkoord bereikt over de richtlijn “Loontransparantie”. Het Europese wetsvoorstel onder leiding van onderhandelaars Samira Rafaela (D66, Renew) en Kira Marie Peter-Hansen (Denemarken, Greens/EFA) omvat bindende maatregelen om gelijke waardering voor gelijk werk te realiseren.

De aankomende nieuwe Europese wet stelt o.a. dat bedrijven informatie moeten vrijgeven waaruit de loonkloof kan worden opgemaakt. Het moet makkelijker worden om salarissen van werknemers die voor dezelfde werkgever werken te vergelijken. Ook moeten sollicitanten tijdig informatie krijgen over het salarisniveau waarop ze solliciteren. Werkgevers mogen niet meer vragen naar het laatstverdiende loon. Als uit de beloningsrapportage een genderloonkloof van ten minste 5% blijkt, moeten werkgevers samen met vertegenwoordigers van de werknemers actie ondernemen. De lidstaten hebben de bevoegdheid om boetes uit te delen bij structurele misstanden.

Het Parlement en de Raad moeten de overeenkomst nog formeel goedkeuren. De nieuwe regels treden twintig dagen na publicatie in werking.

EP persbericht 15 december 2022

EPRS briefing februari 2023

© European Union 2023 - Source : EP

 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt, hr en recruitment