Gratis ondersteuning voor de digitale veiligheid van 200 humanitaire NGO's in Den Haag

05 OKT 2023 12:24 | City of The Hague

Den Haag, 5 oktober 2023 - Een non-profit consortium gaat de komende 1,5 jaar gratis cybersecurity ondersteuning bieden aan bijna 200 humanitaire NGO's in Den Haag. Het consortium bestaat uit het CyberPeace Institute, The Hague Humanity Hub, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) en CSIRT.global - en wordt medegefinancierd door de gemeente Den Haag. Dit ondersteuningsprogramma is gelanceerd tijdens de ONE Conferentie die op 3 en 4 oktober plaatsvond in Den Haag.

Burgemeester Jan van Zanen: "Al meer dan een eeuw zijn wij de stad van vrede en recht. De thuisbasis van internationale instellingen en een uitgebreid netwerk van organisaties en bedrijven daaromheen. Die unieke verzameling van organisaties en instellingen roept veiligheidsvraagstukken op. De urgentie daarvan ervaar ik dagelijks. NGO’s, bedrijven en burgers moeten met de kansen en bedreigingen van digitalisering met leren omgaan. Als stad starten we daarom een programma om NGO’s te ondersteunen in hun digitale veiligheid."

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen tijdens de opening van ONE Conference in het World Forum Den Haag op 3 oktober 2023. Foto gemaakt door Holland Park Media.

Waarom is dit programma nodig?

In Den Haag zijn veel NGO's gevestigd die een belangrijke bijdrage leveren aan internationale vrede, recht en veiligheid. Zij opereren te midden van een geopolitiek krachtenveld en in conflictgebieden over de hele wereld. Dat zorgt helaas ook voor ongewenste aandacht van statelijke actoren en criminelen. Daardoor nemen digitale aanvallen op NGO’s toe, zowel in frequentie als in impact. Recent zijn zowel grote internationale organisaties, zoals het Rode Kruis en VN-agentschappen, en kleine NGO's, zoals Roots of Peace en Insecurity Insights, slachtoffer geworden van digitale aanvallen

Over het ondersteuningsprogramma

Het consortium wil de digitale weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen verhogen door kwetsbaarheidsanalyses uit te voeren en gratis – op de behoeften van elke organisatie afgestemde – middelen, tools, ondersteuning en training aan te bieden. Het ondersteuningsprogramma heeft als doel om het ecosysteem van NGO's in Den Haag te versterken en NGO's, door een hogere digitale veiligheid, in staat te stellen een duurzame internationale impact te hebben.

Het volledige persbericht: https://thehague.com/partners/en/news/free-cybersecurity-support-program-200-humanitarian-ngos-the-hague

Lees meer over cyberveiligheid voor NGO’s in Den Haag: https://storiesofpurpose.thehague.com/rule-law/how-prevent-200-ngos-hague-shutting-down-after-cyberattack 


Over Digitaal Veilig Den Haag

In 2022 presenteerde het college van burgemeester en wethouders de ‘Agenda Digitaal Veilig Den Haag'. Deze agenda is ontwikkeld met betrokkenheid van meer dan 100 stakeholders en richt zich op het unieke cyberrisicoprofiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede & Recht en de cyberweerbaarheid van de lokale vitale infrastructuur & processen. Op basis van deze agenda is een uitvoeringsprogramma gestart dat bestaat uit meerdere projecten die in 2023-2024 worden uitgevoerd om de doelen van de agenda te bereiken. Een van deze projecten is het ondersteuningsprogramma gericht op het vergroten van de digitale veiligheid van NGO's.

Over het CyberPeace-instituut

Het CyberPeace Institute, opgericht in 2019, is een in Genève gevestigde organisatie die de meest kwetsbaren in cyberspace beschermt. Het instituut doet onafhankelijk onderzoek naar de impact van digitale dreigingen, levert gratis ondersteuning, volgt het de handhaving van internationale wetten en normen en voorspelt het bedreigingen voor Cyberpeace. Het CyberPeace Institute heeft onder andere het CyberPeace Builders Program en het Humanitarian Cybersecurity Center gelanceerd.

Over The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub is een stichting zonder winstoogmerk die in 2018 is opgericht om het ecosysteem voor vrede en recht te ondersteunen en te versterken. De Humanity Hub faciliteert verbindingen en innovatie door te zorgen voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en het uitwisselen van kennis.

Over het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD)

DIVD is een stichting die gevestigd is in Den Haag en in 2019 is opgericht met als doel de digitale wereld veiliger te maken door onderzoek te doen naar kwetsbaarheden in informatiesystemen, gevonden kwetsbaarheden te rapporteren aan belanghebbenden en hulp te bieden bij het oplossen ervan. DIVD werkt met vrijwilligers, die zich hebben gecommitteerd aan de DIVD gedragscode, en samen meer dan 200.000 IP-adressen met kwetsbaarheden hebben gevonden en gerapporteerd. In 2022 - als reactie op de hack van het Internationale Rode Kruis in november 2021 (waarbij gegevens van 515.000 mensen wereldwijd werden gelekt) - heeft DIVD de online omgevingen van meer dan 35.000 stichtingen en goede doelen wereldwijd gescand op bekende kwetsbaarheden. Vrijwilligers van DIVD brachten vervolgens de IT-afdelingen van duizenden van deze organisaties op de hoogte van de kwetsbaarheden, zodat zij actie konden ondernemen om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Over CSIRT.global

CSIRT.global is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk, geleid door vrijwilligers, met als doel de wereld veiliger te maken door kwetsbaarheden aan te pakken waar niemand zich om bekommert. CSIRT.global is een zusterorganisatie van de DIVD. In 2022 zijn de internationale CSIRT-activiteiten van de DIVD verhuisd naar CSIRT.global, als een eerste stap om een internationaal netwerk van gelijkgestemden op te bouwen.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media