Rode Zee-crisis: knauw Europese economie van -0.9%

16 JAN 2024 08:00 | Allianz Trade

Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. De toelevering van goederen wordt fors duurder. Ook is de vertraging aanzienlijk. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd. Zo heeft de researchafdeling van kredietverzekeraar Allianz Trade becijferd.

Een derde van het wereldwijde containerverkeer en 40% van de handel tussen Azië en Europa gaat via de Rode Zee. Een deel van de rederijen verlegt de route en kiest er voor om om Afrika heen te varen. De afgelopen twee weken daalde het aantal vrachtschepen dat door het Suezkanaal voer, met -30% voor vracht en -19% voor tankers. Het scheepsvolume rond Kaap de Goede Hoop is in dezelfde periode bijna verdubbeld (aantal vrachtschepen +66% toe, tankers +65%).

“Gevoelige tik”

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Omdat de wereldeconomie een mindere periode doormaakt valt de impact van de verstoorde toeleveringsketen nu nog wel mee. De vraag in de VS en Europa ligt nu zo’n -10% onder het niveau van 2021 en voorraden zijn nog relatief hoog. Maar als de crisis maanden gaat duren, dan krijgt de wereldeconomie wel degelijk een gevoelige tik. Neem energie; 12% van de olietankers vaart via het Suezkanaal (die verbindt de Rode Zee met de Middellandse Zee - red.). Voor vloeibaar gas is dat 8%. De crisis zal de Europese energieprijzen opnieuw opjagen. Dat is slecht nieuws voor burgers en bedrijven.”

 “De prijs voor containertransport ging in twee maanden tijd ruim twee keer over de kop (+240%). Toch is het nog maar een kwart van de piek in 2021. Naast de zwakke vraag en hogere voorraden speelt mee dat de scheepvaartsector de capaciteit heeft uitgebreid met nieuwe containerschepen. Het opwaartse risico is aanzienlijk maar toch duidelijk kleiner dan in 2021”, zo stelt Geeroms.

Gevolgen Europese inflatie

De gevolgen van de stijging van de transportkosten zijn het grootst voor Europa. Over een paar maanden zal de Europese inflatie hierdoor (als het conflict aanhoudt) met +0,7 procentpunt toenemen. De groei van de Europese economie krijgt dan een knauw van -0,9 procentpunt.

Geeroms: “De economie in Europa en de VS bevindt zich op een wankel evenwicht. Deze verstoring kan net een tik de verkeerde kant op geven. In Europa proberen we uit een recessie te klimmen. Deze crisis zet een rem op het herstel. Veel bedrijven kampen al met krappe marges. Het aantal faillissementen zal zeker hoger uitkomen dan eerder aangenomen.

Afgelopen week maakte het CBS bekend dat het aantal faillissementen in Nederland vorig jaar met 52% is gestegen. Dat is precies het percentage dat Allianz Trade afgelopen voorjaar had voorspeld.

(Hieronder foto's van Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws