DGBC samen met bouwbedrijven aan de slag met handreiking CO2-uitstoot

14 DEC 2023 15:14 | Dutch Green Building Council (DGBC)

Sturen op CO2 wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Daarom zetten Dutch Green Building Council (DGBC) en een tiental koplopers uit de Nederlandse bouwsector de eerste stap om met name de indirecte CO2-uitstoot (Scope 3) inzichtelijk te maken voor bouwbedrijven. De partijen die aansluiten bij dit initiatief zijn Ballast Nedam, Dura Vermeer, Heijmans, JaJo, Mourik, TBI, Van Wijnen, en VolkerWessels samen met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), bekend van de CO2 Prestatieladder.

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten, -risico’s en -prestaties vanwege de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onderdeel daarvan is inzicht krijgen in de totale CO2-impact van de gehele keten gezien vanuit een specifieke organisatie, ook wel Scope 3 genoemd.

Met andere woorden, het is de uitstoot gemaakt door toeleveranciers, onderaannemers en de uitstoot in de gebruiksfase van gebouwen. Bij een bouwproject kan dat gaan over afvalverwerking, de aan- en afvoer van bouwmaterialen, maar ook de productie van die materialen en de fabricage van machines. Ook al heeft een bouwbedrijf geen directe controle over deze uitstoot, toch valt dit onder de CO2-voetafdruk van een project.

Eenduidige interpretatie

Veel partijen zijn bezig invulling te geven aan de eisen van de CSRD en te kijken wat Scope 3 voor hen betekent, maar een eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector ontbreekt. Daarom zet DGBC nu de eerste stap samen met de grote bouwbedrijven om een landelijke vertaalslag te maken. Eerder dit jaar heeft DGBC samen met 30 marktpartijen al een soortgelijke interpretatie gemaakt voor andere belangrijke Europese regelgeving, de EU Taxonomie.

Raamwerk voor de hele sector

Het doel van de samenwerking is om uiteindelijk een raamwerk te maken voor Nederlandse bouwbedrijven met daarin een duidelijke handreiking hoe om te gaan met de directe en indirecte CO2-uitstoot. Niet alleen voor koplopers of partijen die zich al hebben verdiept in deze complexe materie, maar ook partijen die net beginnen met rapporteren of dit in de toekomst moeten gaan doen.

Het document geeft een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen als bouwbedrijf, met onder andere een interpretatie van rekenmethodes en een inventarisatie van geschikte databases. Daarnaast wordt er gewerkt aan uitlijning met internationale standaarden zoals SBTi. Onderdeel van het traject is toetsing met de accountantskantoren die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de rapportages.

Voor meer informatie of bij vragen neem contact op via +31 (0) 88 558 0100 of pers@dgbc.nl. Credits afbeelding: Dutch Green Building Council (DGBC). Over DGBC: Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. DGBC kan met haar brede achterban met zo'n 380 partners uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. DGBC ontwikkelt en beheert de BREEAM-NL keurmerken.

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek