Fototriage brengt transformatie in gezondheidszorg: effectievere triage en lagere kosten

13 JUN 2024 09:11 | Sendi

Amsterdam, 22 mei 2024 – Een recent onderzoeksrapport van Ir. Jasper J.G. Buschgens toont aan dat het gebruik van fototriage, middels een innovatieve beeldondersteunde triage-applicatie, opzienbarende voordelen biedt voor de afhandeling van telefonische hupvragen in de huisartsenspoedzorg. De inzet van fototriage leidt in 29% van de gevallen tot een lagere urgentie-inschatting en verhoogt het aantal digitaal afgehandelde consulten met 36%.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. Jasper J.G. Buschgens en gebaseerd op verkregen data over het gebruik van Sendi (een fototriage-applicatie van Medi-Link B.V.) bij een gemiddelde huisartsenspoedpost en benadrukt de impact van fototriage op efficiëntie, nauwkeurigheid en kostenbesparing.

Het onderzoeksrapport presenteert een uitgebreide statistische analyse van de voordelen van fototriage bij de vaststelling van de urgentie en biedt een scenario-uitwerking van de impact op nationale schaal. De resultaten laten zien dat fototriage kan bijdragen aan een vermindering van de druk op het zorgsysteem door nauwkeurigere inschattingen van urgentie en een grotere efficiëntie in de afhandeling van hulpvragen.

"Dit is een mooi voorbeeld van hoe een IT-oplossing, met gedegen analyse over de effecten en betrouwbaarheid, een (kleine) transformatie teweeg zou kunnen brengen in het ontlastten van ons zorgsysteem" Ir. Jasper J.G. Buschgens.

De voordelen van fototriage

Uit de analyse blijkt dat in 35% van de enkelvoudige hulpvragen bij Nederlandse huisartsenspoedposten sprake is van een visueel aspect. Wanneer fototriage wordt ingezet leidt dit in 29% tot een gemiddeld lagere urgentie-inschatting van 0,6 punt op een zespunt schaal, met een betrouwbaarheid van 99%. Dit betekent dat hulpvragen gemiddeld minder urgent worden beoordeeld wanneer fototriage wordt toegepast, hetgeen betekent dat er minder patiënten langs hoeven te komen.

Daarnaast blijkt dat 77% van de hulpvragen met een visueel aspect digitaal afgehandeld kan worden met behulp van fototriage, in vergelijking met 41% zonder de hulp van deze applicatie. Dit resulteert in bijna een verdubbeling van het aantal telefonisch afgehandelde triages wat leidt tot een hogere efficiëntie bij de afhandeling van deze hulpvragen.

Mogelijke landelijke impact

Jaarlijks gezien gaat het om ongeveer 1,3 miljoen hulpvragen met een visueel aspect, op landelijk niveau. Volgens Ir. Jasper J.G. Buschgens kunnen door de inzet van fototriage jaarlijks tot wel 150.000 extra triages direct door de triagist worden afgehandeld (zonder tussenkomst van een arts), wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de werkdruk en een efficiëntere zorgverlening. Ook kunnen 10.000 fysieke bezoeken aan spoedposten worden omgezet in digitale consulten, wat tijd en middelen bespaart.

Financiële voordelen

Fototriage biedt niet alleen voordelen voor de huisartsenspoedposten maar ook voor zorgverzekeraars. Door nauwkeurigere urgentie-inschattingen zonder tussenkomst van de arts, kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd. Bij volledige inzet van fototriage wordt een maximale besparing van €30 miljoen op jaarbasis verwacht, afhankelijk van de manier waarop het wordt ingezet.

Conclusie

Het bredere gebruik van fototriage kan de efficiëntie in de zorg verbeteren en de kosten verlagen op nationaal niveau. Deze technologie biedt zowel medische als economische voordelen en draagt bij aan een duurzamer zorgsysteem.

Meer binnen de rubriek Zorg