Flinke recessie eind 2023 in de VS

01 MEI 2023 08:00 | Allianz Trade

Kredietverzekeraar Allianz verwacht eind dit jaar een pittige recessie in de VS. Tel daarbij op dat vooral ‘kleinere’ Amerikaanse banken extra kwetsbaar zijn nu ook de prijzen van commercieel vastgoed wegglijden. De FED meldde onlangs rekening te houden met slechts een milde recessie in de VS. Daar denkt de kredietverzekeraar duidelijk anders over, zo blijkt uit verschillende recent verschenen rapporten.   

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Amerika ging dit jaar nog goed uit de startblokken. Maar van die hosanna-sfeer is maar weinig over. Teveel indicatoren laten een neergang zien.” Geeroms doet een willekeurige greep. Hij noemt de Amerikaanse benzineprijs die in een duikvlucht is geraakt (-4,6% op maandbasis, -17% op jaarbasis), retailverkopen die dalen (-1% op maandbasis), terugval van de industriële productie (- 0,5% op maandbasis, -1,1% j/j), datzelfde geldt voor de orders voor kapitaalgoederen (-1% in februari).” Het is niet voor niks dat het ondernemersvertrouwen in de VS ongekend laag is momenteel.”

Geeroms wijst ook op de rol van de banken. “We zien een serieuze terugval in de vastgoedsector. De blootstelling van banken hieraan is groot. Dat voedt weer de twijfels over de kracht van de bancaire sector. Banken waren al minder happig om krediet te verlenen. Met een recessie in aantocht neemt dat alleen maar verder toe. Vooral veel kleinere banken zitten in de knel. Dat raakt de kern van het economische weefsel. Miljoenen bedrijven zijn afhankelijk van die banken. De bancaire sector heeft het moeilijk en daardoor komt ook het bedrijfsleven in de problemen.” Overigens blijkt uit een poll onder Amerikaanse banken (van de Conference of State Bank Supervisors) dat 94% van de banken van mening is dat de recessie al is begonnen.

WW-uitkering stijgen snel

Het was vooral de arbeidsmarkt die de Amerikaanse economie het afgelopen jaar overeind hield. “Door corona was grote onevenwichtigheid ontstaan. Toen eenmaal de inhaalvraag loskwam was iedereen bang te weinig mensen te hebben. Overal moesten er mensen bij. Nu zien we normalisering en terugval. Daarmee brokkelt ook de steun voor de economie af. De groei van nieuwe banen valt steeds verder terug. Ook de groei van tijdelijk werk zakt weg. Vooral in de tech-sector zagen we recent al flinke ontslagrondes gezien. Die zagen de bui al eerder aankomen. Dergelijke ontslagrondes gaan we nu op een bredere schaal zien. We zien werkloosheidsuitkeringen van maand tot maand oplopen.”

FED loopt achter de feiten aan

Dat de Amerikaanse centrale bank voor dit jaar een milde recessie zegt te verwachten, maakt Geeroms alleen maar argwanender. “In hun voorspellingen lopen ze steeds achter de feiten aan. Ik moet denken aan 2008. Ook toen behoorde volgens de FED een milde recessie tot de mogelijkheden. Even later zaten we in de diepste economische crisis van de afgelopen decennia.”

De hele wereld zal de recessie in de VS voelen, stelt Geeroms, al ziet hij ook een enkel lichtpuntje. “Je mag ervan uitgaan dat de neergang van de dollar doorzet naarmate het economisch minder gaat. Energieprijzen en ook de prijzen van andere commodities zijn in dollars genoteerd. Dat is voor Europa goed nieuws. Wat voor Europa ook positief kan uitpakken is dat de Chinese economie verbetert. “De impuls die daarvan uitgaat zal beperkt zijn. Maar alle kleine beetjes helpen.”

(Foto's Johan Geeroms)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws