Kaartspel Kiezen & Delen leert mensen praten over de laatste fase van het leven en de dood

11 OKT 2023 09:30 | Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Palliatieve Zorg Nederland introduceert spel ‘Kiezen & Delen’ op 14 oktober, de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

Als je ongeneeslijk ziek bent, heb je niks meer te kiezen’, ‘Palliatief draait om pijnbestrijding’, ‘Palliatieve zorg is er vooral voor kankerpatiënten’. Dit zijn enkele misvattingen en vooroordelen over palliatieve zorg. Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat er geen genezing meer mogelijk is. Vanaf dát moment krijgen zij palliatieve zorg. En die is veel breder dan pijnbestrijding en kan de kwaliteit van hun leven sterk verbeteren. Maar er wordt door zorgverleners, patiënten en hun naasten nauwelijks over gepraat.

Het is een belangrijke fase, dus zou je denken dat mensen veel met elkaar en hun zorgverleners bespreken wat hun keuzes en wensen zijn voor de rest van hun leven. Want ook als je ongeneeslijk ziek bent, valt er nog veel te kiezen. Driekwart van alle 65-plussers hebben de behoefte om hierover te praten. In de praktijk blijkt dat slechts 1 op de 3 mensen met naasten praat over palliatieve zorg. En met de (huis)arts bespreken nog minder mensen dit onderwerp: maar 3 tot 7%.

Wanneer gelanceerd?

Met het spel ‘Kiezen & Delen’ wil Palliatieve Zorg Nederland dit veranderen. Want de palliatieve fase gáát over kiezen en delen. Kiezen hoe je de rest van je leven invult, waar en met wie. En over delen: want het is slim om je keuzes te delen met je naasten en je zorgverlener. Zo weet je van elkaar wat écht belangrijk is. PZNL lanceert het kaartspel Kiezen & Delen op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 14 oktober. Het kaartspel is gratis te bestellen via www.kiezenendelen.nu. Ook als je nu (nog) niet ziek bent, is het belangrijk dat je er al bewust van bent dat je altijd keuzes hebt, dat je zelf invloed hebt op jouw laatste fase.

Voor wie?

Kiezen & Delen is een spel vol keuzes, net als het leven zelf. Dilemma’s, stellingen, open en meerkeuzevragen en het is te spelen door jong en oud, ziek en gezond. Alle keuzes helpen te ontdekken wat je zelf en wat een ander belangrijk vindt. Zo wordt het taboe rond praten over ons levenseinde kleiner. 

Misvattingen en vooroordelen

Dat er een taboe op rust en misverstanden over bestaan, is zonde. Hierdoor krijgen veel mensen pas later toegang tot palliatieve zorg en lijden ze soms onnodig. Het zorgt voor ongewenste zorg, zoals een verblijf in het ziekenhuis of op de intensive care. Het zorgt voor een lagere kwaliteit van leven.

Meer binnen de rubriek Zorg