Onderzoek AnalitiQs: werknemers bezorgd over financiële toekomst

29 AUG 2023 14:31 | AnalitiQs B.V.

Amsterdam, 29-08-2023 – Uit recent onderzoek van AnalitiQs blijkt een toenemende bezorgdheid onder Nederlandse werknemers over lagere pensioenen. Een meerderheid van 53% is bezorgd over hun financiële toekomst, vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat afgelopen juli is aangenomen via de Wet Toekomst Pensioenen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.047 werkenden in loondienst die pensioen opbouwen bij hun huidige werkgever.

40-Plussers extra bezorgd

De bezorgdheid onder werknemers loopt (logischerwijs) op met leeftijd en werknemers boven de 40 jaar zijn bovengemiddeld vaak zeer bezorgd over lagere pensioenen in het nieuwe stelsel. Daarnaast tonen vrouwen zich bezorgder dan mannen. Ook is er een duidelijk verband tussen bezorgdheid en opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn minder bezorgd; van hen geeft 40% aan zich wel zorgen te maken, tegenover 61% van de laagopgeleiden.

Angst voor "Casino" pensioen

Het nieuwe pensioenstelsel wordt door velen als "casino" pensioen beschouwd, omdat het pensioen niet meer vaststaat maar een variabele uitkering betreft: "Ik hou niet van beleggen. Heb het idee dat iemand gaat spelen/gokken met ons geld. Ik wil zekerheid en dat voelt niet meer zo". Daarbij komt dat veel 40-plussers bezorgd zijn dat zij benadeeld worden en minder zullen ontvangen: "Ik heb jaren meer moeten inleggen om voor al die ouderen te betalen en door de nieuwe wet ga ik er nu zelf enorm op achteruit". Van de werknemers die bezorgd zijn over een lager pensioen, beschouwt 59% het nieuwe stelsel als een verslechtering. Deze perceptie van verslechtering leeft veel minder onder niet-bezorgde werknemers, van hen vindt "slechts" 29% het een verslechtering.

80% heeft géén eigen spaarpotje

Van de bezorgde ondervraagden geeft 85% aan dat het niet lukt om, ondanks deze zorgen, een eigen spaarpotje voor het pensioen aan te leggen. Dit percentage is weliswaar iets lager (80%) voor niet-bezorgde werknemers, maar eveneens erg hoog. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de eerste twee pijlers van het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland kennen, een financieel stabiele toekomst zouden moeten waarborgen.

'Ik vertrouw onze overheid niet'

Maar juist dat vertrouwen in overheidsinstanties is waaraan het nogal ontbreekt. Zeer zorgwekkend is dat maar liefst 72% van de bezorgde werknemers weinig tot helemaal geen vertrouwen heeft in overheidsinstanties zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vertrouwen onder niet-bezorgde werknemers ligt een stuk hoger; slechts 21% van hen gaf aan geen vertrouwen in DNB en AFM te hebben als het aankomt op het goed afwegen van alle belangen ten aanzien van pensioenen.

Meer binnen de rubriek Economie en geld