COARE ontwerpt en realiseert interieur Alliander-regiokantoor Westpoort Amsterdam

06 JUN 2023 13:30 | COARE

Aan de Noordzeeweg in Amsterdam Wespoort is het nieuwe duurzame regiokantoor van netwerkbedrijf Alliander geopend. Het interieur van het kantoor- en opleidingengebouw (totaaloppervlak 9600 m²) werd ontworpen door COARE Architectuur en gerealiseerd door COARE Realisatie uit Amsterdam. Als creatief partner van Alliander was COARE  eerder betrokken bij bouwprojecten van deze opdrachtgever in onder meer Arnhem en Apeldoorn en op dit moment worden de Alliander-kantoren in Leeuwarden en Doetinchem gerealiseerd.

Bij het ontwerp van het 350 werkplekken tellende energie neutrale kantoor in Westpoort werd volgens directeur Jan Willem Leverstein van COARE gekozen voor ‘een schijnbare willekeurigheid’. Daardoor voelt het gebouw natuurlijk aan en is er volop ruimte voor privacy en verbinding.

Om de herkenbaarheid te vergroten is met gebruikmaking van felle kleuren karakter en identiteit aan de omgeving gegeven. Dat gebeurde mede op basis van de inbreng van gebruikers van het gebouw. Die zeiden tijdens een serie co-creatie workshops voorafgaand aan het ontwerptraject aspecten als flexibiliteit, rust, frisheid en vindbaarheid belangrijk te vinden.

Dat gold eveneens voor het optimaliseren van de verbinding tussen mensen in het kantoor en het daarnaast gelegen werkgebouw waar de werkplaatsen en magazijnen zijn gesitueerd. Het kantoorgebouw herbergt ook de bedrijfsschool van Alliander waar jaarlijks circa 800 (nieuwe en huidige) medewerkers een opleiding volgen. In het door COARE ontwikkelde concept wordt vanuit de centrale hal via een doorlopende betonnen vloer en vloerbedekking een duidelijke verbinding gemaakt met het opleidingendeel.

In het kantoor- en opleidingengebouw is op 40 plaatsen ruimte gecreëerd voor video-bellen in speciale units, zonder dat andere collega’s daar last van hebben. Deze door de toepassing van klikverbindingen demontabele units zijn gemaakt van gerecycled PET-vilt (afkomstig uit plastic flessen) en hebben een gunstige akoestische werking.  Ook heeft men de beschikking over zogenoemde cubicals waar in afzondering kan worden gewerkt en over ruimtes waar groepen samen kunnen komen. Ze zijn losmaakbaar, zowel van de vloer als van de technische installaties. Centraal in de materiaalkeuze stond een bij eerdere Alliander-projecten gehanteerd uitgangspunt namelijk een maximale flexibiliteit en gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. 

Het door architectenbureau De Zwarte Hond (Groningen/Rotterdam/Keulen) ontworpen duurzame regiokantoor bestaat grotendeels uit een houten constructie. Jan Willem Leverstein van COARE wist meteen dat het interieur niet nodig was om het gebouw móóier te maken: ‘Het was bij wijze van spreken al af zonder dat er iets in stond. Het interieur was vooral nodig om mensen prettig en effectief te laten (samen)werken. Het door ons ontworpen en gerealiseerde ontwerp draait om de kwaliteit van beleving. We wilden dat mensen zich er thuis voelen. Door terughoudend te zijn met het gebruik van kleuren is per plek voor verbondenheid en een goede oriëntatie gezorgd.’

Het ontwerpproces vond grotendeels in de corona-tijd plaats en dat was volgens Jan Willem Leverstein best spannend: ‘Niemand wist zeker hoe het na ‘corona’ qua werkprocessen verder zou gaan. Terwijl wij als interieurontwerpers het liefst een paar jaar vooruitkijken en dan bij voorkeur op basis van bepaalde zekerheden. Maar het enige wat we inmiddels zeker weten, is dat onze wereld mede door de komst van nieuwe werkvormen en technologieën voortdurend zal veranderen. Dáár bij het maken van ontwerpen op inspelen was een geweldig uitdagende opdracht.’

 

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van COARE: secretariaat@coare.nl of 020-6702636. Het meegezonden beeldmateriaal is vrij van rechten. Bij gebruik graag de naam van fotograaf Ramon Philippo vermelden. Voor algemene informatie over COARE Architectuur en COARE Realisatie zie www.coare.nl

Meer binnen de rubriek Bouw en techniek