Oplossingen voor de Backstop in het uittredingsakkoord over Brexit

19 JUN 2019 12:01 | Prosperity-uk.com

Uitnodiging persconferentie

Oplossingen voor de Backstop in het uittredingsakkoord over Brexit.

Den Haag / Roermond, 19 juni 2019

Geachte mevrouw, meneer,

Op vrijdag 28 juni zal het rapport met oplossingen voor de Backstop in het uittredingsakkoord over Brexit in Nederland worden gepresenteerd door voormalige Britse minister Rt Hon Greg Hands MP.  Het rapport geeft onder andere inzicht in aspecten zoals waarborgen voor het Noord-Ierse vredesproces, douaneprocedures zonder infrastructuur aan de grens, behoud van de integriteit van de EU interne markt en faciliteiten voor kleine ondernemers.  Met de aanbevelingen hoeft de Backstop niet in werking te treden en wordt een geordende Brexit mogelijk.

Het rapport werd in opdracht gegeven door Prosperity UK.  De aanleiding vindt zijn oorsprong in verwijzingen naar ‘Alternative Arrangements’ voor de Backstop in het tot drie maal toe afgewezen uittredingsakkoord.  Ook in het met meerderheid in het Lagerhuis aangenomen Brady amendement wordt gevraagd om alternatieven voor de Backstop.  De oplossingen in het rapport zijn neutraal ten aanzien van de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. https://www.prosperity-uk.com/aacabout/

Het rapport is opgesteld door een technische commissie bestaande uit specialisten uit relevante vakgebieden onder leiding van Shanker Singham.  Het werd begeleid door een politieke commissie uit het Britse parlement onder leiding van RT Hon Greg Hands MP en RT Hon Nicky Morgan MP. 

Tijdens een conferentie op 24 juni zal het rapport in London worden toegelicht.  In de weken daaropvolgend zullen presentaties plaatsvinden in Berlijn, Den Haag, Belfast, Dublin, Parijs en Brussel.  In Den Haag zal de commissie onder andere ook een toelichting geven aan de vaste Kamercommissie Europese Zaken en op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

U bent uitgenodigd de persconferentie bij te wonen op vrijdag 28 juni om 10.30 uur in zaal Wandelgangen 1 in Nieuwspoort.  Door een kort bericht te sturen aan hans.maessen@thooren.com, zal er voor gezorgd worden dat u meteen bij het verschijnen van het rapport alle relevante informatie beschikbaar krijgt. 

Met vriendelijke groet,

Namens Prosperity UK

Meer binnen deze rubriek