Nieuwe studie: 99% circulaire gezonde voeding met 80% minder CO2 haalbaar in 2030

05 MRT 2024 14:30 | Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Nieuw onderzoek van Van Hall Larenstein en NIZO Food Research wijst uit dat de carbon footprint van de voedselverwerking met 80% omlaag kan en dat 99% circulaire verwaarding van reststromen in 2030 haalbaar is. De onderzoekers constateren dat halfvolle melk momenteel de grootste potentie heeft op het gebied van voedingswaarde, milieubelasting en marktprijs. Maar om (bijna) volledige circulariteit te behalen, moeten beide paden worden bewandeld: dierlijk en plantaardig. 

De wetenschappers  van Van Hall Larenstein en NIZO Food Research - Peter de Jong, Franciska Woudstra- van Lune en Anne van Wijk - stellen in recentelijk gepubliceerd onderzoek ‘Addressing Challenges in Sustainable Nutrient Production: A call for Innovation’ vast dat “halfvolle melk in het licht van voedingswaarde, milieukosten en marktprijs de beste keuze is. Plantaardige alternatieven blijken (vooralsnog) voor klimaat, gezondheid van de consument en betaalbaarheid een minder goede keuze te zijn.”

De onderzoekers stellen ook dat een combinatie van plantaardig en dierlijk, inclusief hybride opties, de beste optie is voor het realiseren van een duurzamer en klimaatvriendelijker voedselsysteem. Om dit te bereiken, moeten plantaardige eiwitten verbeterd worden in voedingswaarde en moeten productiekosten omlaag. Aan de andere kant moeten producenten van dierlijke eiwitten, zoals zuivel, streven naar een vermindering van hun CO2-voetafdruk. Hybride producten, die zowel dierlijke als plantaardige eiwitten combineren, worden ook beschouwd als een veelbelovende optie, en vereisen verbeteringen in de gehele productieketen.

Dit vraagt een inspanning in de gehele keten: er moeten betere gewassen komen, betere processen voor verwerking en een volledig circulaire valorisatie van reststromen. Als alle spelers daarin slagen, met ondersteuning van kennisinstellingen, kan de carbon footprint van de voedselverwerking met 80% omlaag en de waardecreatie van plantaardige nutriënten met 20-50% omhoog. De weg naar een duurzamer voedsellandschap vereist dus een gezamenlijke inspanning en een focus op zowel traditionele als innovatieve oplossingen.

Deze gedachte is in lijn met het gedachtegoed van het programma 'Fascinating' van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort, dat zich richt op duurzame landbouw, gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. Peter de Jong, naast onderzoeker ook programmadirecteur bij ISPT: "In Fascinating worden al oplossingen, zoals voeradditieven, kruidenrijk weiland en mono-mestvergisting, ontwikkeld en uitgerold met als doel om zowel zuivel als plantaardige eiwitten gezonder, duurzamer en smakelijker te maken." 

Meer informatie 

Over Fascinating

In Groningen werkt ISPT we aan de landbouw van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde voeding en een verdienmodel voor de boeren met elkaar in balans brengt. Het programma draagt de naam Fascinating.

http://fascinating.nl

Over het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort is een non-profit organisatie die samenwerkt met ruim 180 partners aan de 3 grote transities op het gebied van duurzaamheid: de energietransitie, de materialentransitie en de landbouwtransitie. Dat doen we door bedrijven te laten samenweren met universiteiten en andere kennisinstellingen op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Samen gaan we voor de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale procesindustrie in 2050.

https://ispt.eu 

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca