Nederlandse economie: onder Europees gemiddelde

21 NOV 2023 08:00 | Allianz Trade

De Nederlandse economie scoort slechter dan het Europese gemiddelde. Dat is volgens Allianz Trade slecht nieuws met de verkiezingen in het vooruitzicht. De kredietverzekeraar verlaagde de groeiverwachting van de Nederlandse economie voor 2024 naar +0,7%. Pas in de tweede helft van volgend jaar zal het herstel inzetten, blijkt uit een publicatie over de Nederlandse verkiezingen in relatie tot de economische stand van zaken.   

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De verkiezingen komen op een lastig moment. De Europese economie is wankel. Geopolitieke spanningen zijn er genoeg. De Duitse economie hapert. En dan doet ook Nederland nog eens een duit in het zakje. Niet alleen met zwakke economische prestaties, maar ook door toenemende maatschappelijk onbehagen dat aan de oppervlakte komt. Overal in Europa speelt de breekbaarheid van de democratie door versplintering en polarisatie. Vanuit het buitenland wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen in  Nederland. Mark Rutte was 13 jaar een vaste waarde. Daar komt nu een eind aan. Het is de vraag welke koers Nederland  gaat varen.”

De groeiverwachting voor Nederland van de kredietverzekeraar voor 2024 (+0,7%) is duidelijk lager dan die van DNB (+1,3%), CPB (+1,5%) en Europese Commissie en IMF (+1,1%). Geeroms ziet terugval van investeringen, import en export. “De krimp is steviger dan wordt gedacht. De hogere rente begint nu echt door te werken. En ook de hogere prijzen en lonen tikken door. In Europa zien we vaak dat als de economie in de verdrukking komt, Nederland het dan juist net wat beter doet. Afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld het geval, maar nu lijken de dijken ook hier door te breken en zie je overal stagnatie. Later dan de andere landen komt nu Nederland aan de beurt. Nu doen we het slechter dan de landen om ons heen en zitten we onder het Europese gemiddelde .” Voor de EU rekent de Europese Commissie op een groei van 1,3% in 2024 (-0,4 procentpunt lager dan de verwachting in het voorjaar).

Arbeidsmarkt

Lichtpuntje blijft de arbeidsmarkt. Geeroms: ”Bij het huidige economische beeld zou je oplopende werkloosheid verwachten. Maar daarvan is geen sprake. Volgens het CBS is de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets afgenomen. Maar de werkloosheid blijft onverminderd laag. En dat is een belangrijke meevaller.”

Geeroms is benieuwd naar de verkiezingsuitslag. “Bij de huidige economische toestand helpt het natuurlijk niet als de formatie weer ellenlang gaat duren. Het is belangrijk dat de overheid impulsen blijft geven aan de economie, bijvoorbeeld door infra-projecten vooral niet te parkeren maar juist versneld uit te voeren. Belangrijke dossiers zoals over stikstof moeten vlot getrokken worden om ondernemers duidelijkheid te geven.”

(Hieronder foto's van Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws