Magazine over mentale gezondheid voor kinderen 10-12 jaar krijgt landelijke uitrol

28 SEP 2023 07:42 | Stichting 'Saarisnietgek'

Mentale klachten nemen toe rond het 14de jaar. Anbi Stichting Saarisnietgek maakte daarom een eigentijds magazine voor kinderen 10-12 jaar, waarin kinderen zelf openhartig over hun emoties praten. Na een succesvolle pilot in Oosterhout Noord-Brabant gaat het magazine nu landelijk.

Het is belangrijk al vroeg in te grijpen en mentale gezondheid jong bespreekbaar te maken. Praten zorgt ervoor dat dingen niet groter worden in je hoofd, preventie dus. Het eenmalige magazine Saarisnietgek gaat over gevoelens van boosheid, verlies en angst, maar ook over geluksmomenten, anders zijn, vriendschappen en weerbaarheid. Kinderen herkennen dat.

Zo vertelt Mees (11) in het magazine over de scheiding van zijn ouders: ‘Eerst woon je op één plek met je ouders en na de scheiding heb je ineens twee plekken. Ik mis vaak één van mijn ouders. Toen ik jonger was, werd ik alleen maar boos. Nu praat ik er wel over en dat lucht op.’

De 11-jarige Amber laat zien wat veerkracht is: ‘Ik heb een ziekte waarbij ik snel mijn botten breek. Soms zie ik kinderen buiten spelen, maar dat kan ik niet. Ik denk dan aan wat ik wél kan, bijvoorbeeld een wandeling maken in het park. Ik schud niet iedereen de hand, want dat is een risico. Liever geef ik een high five, maar ik zeg erbij: “Wel zachtjes hè!”

Koningin Máxima ontving eerste magazine

Koningin Máxima plaatste twee weken vóór de officiële lancering (17 november 2022) van het magazine een brief in het AD aan alle jongeren om hun gevoelens vooral te delen. Saarisnietgek stuurde om die reden het eerste magazine naar Koningin Máxima. De enthousiaste burgemeester van Oosterhout verzond het magazine naar alle Nederlandse gemeenten en ministeries. Minister Dijkgraaf nam het magazine tijdens een bijeenkomst over Prestatiedruk in het onderwijs in ontvangst.

Ondertussen zijn er al 34 basisscholen in diverse regio’s, meer dan 1600 leerlingen van groep 7 en 8, die met het magazine werken en dat aantal stijgt snel. Ook jeugdprofessionals en ouders weten Saarisnietgek te vinden. Juist de afstemming tussen scholen, gemeente en jeugdhulp is een antwoord om de mentale gezondheid van kinderen te versterken.

Op het takenbord staat ‘Saar’ tussen andere vakken

In het onderzoeksrapport van de pilot geven kinderen aan dat ‘ervaringen van leeftijdgenoten’ de meeste indruk maken. Ze staan niet alleen. Leerkrachten vinden het magazine heel praktisch. Voor elk kind is wel een ingang om over gevoel te praten. Het is te gebruiken bij bestaande vakken, bijvoorbeeld sociaal-emotionele vaardigheden, dus geen extra taaklast.

De positieve feedback was reden voor de Oosterhoutse schoolleiders om te besluiten dat álle basisscholen in hun gemeente het magazine Saarisnietgek per september 2023 in de klas hebben. Op het takenbord staat ‘Saar’ nu tussen andere vakken als rekenen en aardrijkskunde.

Gedachten en gevoelens normaliseren

‘Wij gunnen ieder kind een magazine zoals Saarisnietgek, dat helpt om emoties te herkennen en ermee om te gaan’, vertelt psycholoog en medeoprichter van de stichting Elsbeth Kuysters. ‘Kinderen rond de 10 tot 12 jaar gaan zich sterk met elkaar vergelijken en de mening van de ander is een grote stressbron. De neiging bestaat minder te delen, bang om afgewezen te worden. Juist in die fase is het belangrijk gedachten en gevoelens te normaliseren, kennis mee te geven over emoties en uit te nodigen te praten. Alle kinderen in die leeftijd gaan naar school, dus de klas is een prima plaats waar je mentale gezondheid op een positieve manier kunt beïnvloeden. Thuis erover praten is belangrijk, maar juist ook met leeftijdgenoten onderling delen, geeft inzicht in elkaar en is een beschermende factor voor mentale gezondheid.’

Meer binnen de rubriek Diversiteit, lifestyle en mode