Sociale risico’s stijgen wereldwijd, situatie Nederland verbetert

06 NOV 2023 09:00 | Allianz Trade

Vooral door de stijgende kosten voor levensonderhoud zijn de sociale risico’s wereldwijd toegenomen. Nederland hoort tot de weinige landen waar de sociale risico’s juist afnamen. Dat blijkt uit de Social Resilience Index (SRI) van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Aan de hand van 12 indicatoren is de economische en sociale veerkracht van 185 landen gemeten. In vergelijking met 2021 daalde de index dit jaar met 2,1 punten. Niet alleen nemen wereldwijd de sociale risico’s toe, ook is de kloof tussen geavanceerde economieën en opkomende markten verder vergroot, zo geeft het onderzoek aan.

“Negatieve trend zet door”

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De indicatoren die we gebruiken zijn heel verschillend. Denk aan arbeidsparticipatie, politieke stabiliteit, inkomensongelijkheid of vertrouwen in de overheid. Toenemende sociale risico’s en onrust hebben aanzienlijke gevolgen voor de economie. Mondiaal gezien is de situatie verslechterd en we denken dat deze negatieve trend doorzet.”

Geeroms wijst op de volle verkiezingskalender voor 2024 en de toenemende kans op politieke onrust die de wereldeconomie ondermijnt. “Sociale onrust schrikt investeerders af. In veel regio’s zien we conflicten en politieke instabiliteit toenemen. Volgend jaar gaat 75% van het mondiale bbp naar de stembus, inclusief de VS, de EU en India. Dat betekent onzekerheid en dat is nooit goed voor de economie. De kans op verstoringen en handelsbelemmeringen neemt alleen maar toe.”

Top 10

Denemarken staat op de Social Resilience Index op de eerste plaats, gevolgd door Finland en Zwitserland. Nederland komt de top 10 binnen. Wat daarbij opvalt is dat Nederland van de westerse landen de grootste verbetering laat zien (de meeste landen verslechteren). Geeroms: “Dat komt vooral door de ruimhartige steunpakketten van de Nederlandse regering. Kijk wat er is gedaan om de economische impact van corona en ook de hogere energieprijzen te verzachten. Dat geeft een vertekend beeld. Het verdoezelt het probleem. Ook in Nederland zien we dat steeds meer mensen kampen met problematische schulden. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. In heel veel landen heeft de inflatie er stevig ingehakt, ook in Nederland.” Uit het onderzoek blijkt dat landen die afhankelijk zijn van voedsel- en brandstofimport, de grootste toename van sociale risico’s laten zien. Het tegenovergestelde effect is te zien bij grondstoffenexporteurs zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit. Die stijgen flink op de index.

AI: nieuwe bedreiging

Alle geavanceerde economieën zijn in de top 50 van de index terug te vinden. Geeroms: “In al die landen zie je dat burgerparticipatie relatief goed is ontwikkeld. Betrokkenheid en gemeenschapszin zijn belangrijke buffers voor sociale onrust.” Een nieuwe bedreiging voor sociale veerkracht is volgens Geeroms de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). “Het kan leiden tot aanzienlijk verlies van werkgelegenheid. Natuurlijk biedt het ook mogelijkheden. Maar zelfs geavanceerde diensteneconomieën zullen een tandje bij moeten zetten om de technologische versnelling bij te benen.”

(Hieronder foto's van Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade)

Allianz Trade Benelux Contact: Sabine Weppner (Dutch and English speaking) +31 (0)73 688 9665 of +31 6 2299 1373 Sabine.Weppner@allianz-trade.com Johan Geeroms Mobiel: +31 629725450 Johan.Geeroms@allianz-trade.com For more information, please visit: allianz-trade.nl Follow us on social https://twitter.com/AllianzTradeNL https://www.linkedin.com/company/allianz-trade-nederland https://www.youtube.com/user/allianz-trade-nederland Wij doen vandaag voorspellingen over handels- en kredietrisico, zodat bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de dag van morgen Allianz Trade is de wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en een erkend specialist op het gebied van borgstelling, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons eigen informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van meer dan 80 miljoen bedrijven. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen door hun betalingen veilig te stellen. Wij compenseren oninbare vorderingen, maar wat nog belangrijker is, we helpen je in de eerste plaats om oninbare vorderingen te voorkomen. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen bieden, ligt onze prioriteit bij bescherming door voorspelling. Maar als het onverwachte gebeurt, betekent onze AA-kredietbeoordeling dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om compensatie te bieden om je bedrijf in stand te houden. Allianz Trade, met hoofdkantoor in Parijs, is aanwezig in 52 landen met 5.500 medewerkers. In 2022 bedroeg onze geconsolideerde omzet 3,3 miljard euro en vertegenwoordigden de verzekerde bedrijfstransacties wereldwijd een risico van 1.057 miljard euro. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, verklaringen van toekomstverwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten, uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van, zonder beperking, (I) veranderingen van de algemene economische omstandigheden en concurrentiesituatie, met name in de kernactiviteiten en kernmarkten van de Allianz Groep, (II) prestaties van financiële markten (met name marktvolatiliteit, liquiditeit en kredietgebeurtenissen), (III) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, waaronder natuurrampen en de ontwikkeling van schadekosten, (IV) sterfte- en ziektecijfers en -trends, (V) persistentieniveaus, (VI) met name in de banksector, de omvang van kredietverzuim, (VII) renteniveaus, (VIII) valutakoersen inclusief de wisselkoers euro/Amerikaanse dollar, (IX) wijzigingen in wet- en regelgeving, waaronder belastingregelgeving, (X) de impact van overnames, inclusief gerelateerde integratievraagstukken en reorganisatiemaatregelen, en (XI) algemene concurrentiefactoren, in elk van deze gevallen op lokale, regionale, nationale en/of mondiale basis. Veel van deze factoren zijn waarschijnlijker, of meer uitgesproken, als gevolg van terroristische activiteiten en de consequenties daarvan.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws