'Afschaffen eigen risico kosten honderden euro's per Nederlander per jaar'

19 DEC 2023 11:44 | Overstappen.nl
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Eva van Erk

Aanleiding:
Kamermeerderheid wil eigen risico in zorg afschaffen, goed idee? | RTL Nieuws

De SP en de PvdD hebben een motie ingediend om het eigen risico voor de basisverzekering af te schaffen. Dit plan kost volgens recente berekeningen zo’n 6 miljard euro aan directe en indirecte kosten volgens het ministerie VWS. In de motie is geen dekking opgenomen. Maar als die 6 miljard euro geheel door de verzekerden betaald moet worden, is er een premieverhoging van 35 euro per maand nodig.

Er zijn andere manieren om de pijn beter te verdelen. Het eigen risico is bedoeld als rem op de kosten voor de gezondheidszorg. Het eigen risico bespaart naar schatting zo’n 2,1 miljard euro per jaar aan kosten die niet gemaakt worden omdat mensen zich laten afschrikken door het eigen risico. 

Andere manieren om in te grijpen in de nadelige gevolgen van het eigen risico zijn bijvoorbeeld het kwijtschelden van het eigen risico voor chronisch zieken, het kwijtschelden van eigen risico voor mensen op het sociaal minimum of het ombouwen van het eigen risico naar een no-claim regeling. 

De motie is ook niet financieel gedekt, dus onduidelijk is waarvan afschaffing moet worden betaald. Het afschaffen van het eigen risico kost miljarden. De directe kosten ervan worden door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd op zo’n 3,6 miljard euro, ieder jaar weer. Daarnaast verwacht het CPB dat het leidt tot hogere zorguitgaven, omdat het ’remgeldeffect’ vervalt. In gewone-mensen-taal: door het afschaffen van het eigen risico zal vaker een beroep worden gedaan op zorg, wat ook nog eens zo’n 2,1 miljard euro kost. In totaal gaat het dus om zo’n 6 miljard euro, volgens VWS.

Meer binnen de rubriek Zorg