Collectief Winkelverbod CCV als eerste positief beoordeeld door AP

18 JUN 2020 11:45 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Winkelgebieden die te maken hebben met veelplegende overlastgevers en winkeldieven, kunnen weer starten met een collectief winkelverbod. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw modelprotocol collectief winkelverbod met een bijbehorend registratiesysteem opgesteld, dat als eerste in Nederland positief is beoordeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op basis van toetsing onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Er is een lang en zorgvuldig traject aan voorafgegaan”, licht CCV-directeur Patrick van den Brink toe. “We zijn er trots op dat het is gelukt om te komen tot een modelprotocol, waarbij gezorgd wordt voor de bevordering van de naleving van de AVG en waarmee we winkeliers helpen om hun winkelgebied veiliger te maken."

Het instellen van een collectief winkelverbod maakt het mogelijk om winkeldieven en ernstige overlastgevers, die de huisregels overtreden en personeel of klanten lastigvallen, de toegang te weigeren tot alle deelnemende winkels in een winkelgebied. “Zo’n maatregel is helaas soms bittere noodzaak”, zegt Van den Brink. “Overlast en winkelcriminaliteit zorgen voor enorme financiële schade voor ondernemers in de detailhandel en niet te vergeten emotionele schade voor het winkelpersoneel en klanten. Ondernemers hebben het recht om hun eigendommen te beschermen en zijn verplicht om de veiligheid van hun medewerkers en klanten te garanderen. Het invoeren van een collectief winkelverbod is hiervoor een effectief middel. Natuurlijk moet hierbij wel de privacy van de betrokkenen worden gewaarborgd.” Met het nieuwe CCV protocol Collectief Winkelverbod en het bijbehorende registratiesysteem ligt er nu een goed model, waarbij de AP heeft aangegeven geen strijdigheden te zien met de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Starten met een collectief winkelverbod

Winkelgebieden die willen starten met een collectief winkelverbod moeten eerst een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is vanaf nu weer mogelijk door gebruik te maken van het nieuwe CCV modelprotocol en registratiesysteem. Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/collectiefwinkelverbod.

Winkelgebieden die onder de oude privacywet (voor mei 2018) al goedkeuring hebben gekregen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Deze goedkeuring is automatisch omgezet in een vergunning voor 5 jaar.

Meer binnen deze rubriek