Star-shl sluit aan op online toestemmingsvoorziening Mitz

25 MRT 2024 17:16 | Stichting VZVZ Servicecentrum

Den Haag, 25 maart 2024 Afgelopen maand is een grote mijlpaal gehaald voor de online-toestemmingsvoorziening Mitz. Met hulp van regionale samenwerkingsorganisatie RijnmondNet is diagnostisch centrum Star-shl nu aangesloten op Mitz. De 2,5 miljoen patiënten waarvan Star-shl medisch diagnostische gegevens beheert, kunnen nu hun toestemmingskeuzes voor het delen van o.a. laboratorium uitslagen vastleggen en beheren. Dit betekent een grote stap voorwaarts voor het snel kunnen delen van gegevens tussen patiënt en zorgverlener.  Via de online toestemmingsvoorziening kunnen zorgverleners toestemmingskeuzes eenvoudig raadplegen. In MijnMitz kunnen burgers de eigen toestemmingen vastleggen en beheren.

Aansluiten bij Mitz is belangrijk voor Star-shl. Brian Sanderse, informatiearchitect bij Star-shl zegt hierover: “Wij zochten naar een manier waarbij de patiënt zelf de toestemming voor medische gegevensuitwisseling regelt. Het liefst landelijk en tegelijk voor alle zorgaanbieders én volgens de landelijke wet- en regelgeving. Dat is gelukt door aan te sluiten bij Mitz.”

Voor Jan-Dennis de Graaff, projectleider bij RijnmondNet, was dit ook een mooie use case voor andere zorgaanbieders. “Wij zien de toegevoegde waarde van één landelijke omgeving voor de registratie van toestemmingen. Want patiënttoestemming kan een project laten stagneren of juist laten werken. De ervaring van Star-shl is in de toekomst dan ook zeker interessant voor andere zorgaanbieders in de regio.”

Lawlaw Saida, implementatieadviseur bij Mitz, benadrukt de zorgvuldigheid waarmee gewerkt is. “Toestemming is een belangrijk onderwerp. Het moet zeer nauwkeurig geregeld zijn volgens de Nederlandse en de Europese wet- en regelgeving. De burger/patiënt moet het volledige vertrouwen hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorgaanbieder.”

Stap voor stap naar een brede uitrol

Op maandag 25 maart rollen we Mitz in twee Star-shl vestigingen uit, gevestigd in Rotterdam en Breda. Daarna voorzien we geleidelijk aan alle Star-shl locaties van Mitz communicatie.

Naast Star-shl waren apotheek Pijnacker Centrum en huisartsenpraktijk De Morgen de eerste zorgaanbieders die aansloten op Mitz. Daarbij werden al de toestemmingskeuzes van 4.000 patiënten overgezet naar de online toestemmingsvoorziening. Halverwege 2024 volgt de brede uitrol van de online toestemmingsvoorziening, met de aansluiting van onder andere alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het afsprakenstelsel AORTA en het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt.

De vereniging VZVZ zet zich namens haar leden in om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen zorgaanbieders onderling en met hun patiënten. Altijd met als doel om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. De leden zijn koepels van zorgaanbieders en patiënten. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever en bestuurder van het VZVZ Servicecentrum. VZVZ heeft als belangrijkste taken: • Organisatorisch en technisch coördinatie van medische gegevensuitwisselingen; • Beheer en implementatie van afsprakenstelsels en infrastructuren; • Expertisecentrum voor interoperabiliteit en stelselregie. De uitwisselingssystemen en voorzieningen van VZVZ zorgen er voor dat de juiste medische informatie op het juiste moment de juiste behandelaar ter beschikking staan. Meer informatie? www.vzvz.nl Over Mitz Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes. Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een gemeenschappelijke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen. Van wie is Mitz? De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie is opdrachtgever van Mitz. De Stichting heeft als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van landelijk werkende digitale voorzieningen op het gebied van medische gegevensuitwisseling. Mitz is de eerste digitale voorziening in beheer van deze Stichting. Meer weten over Mitz? www.mitz-toestemming.nl Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Elsemulder, arjen.elsemulder@vzvz.nl of 06 – 15 36 93 86. VZVZ Postbus 30920 2500 GX Den Haag www.vzvz.nl

Meer binnen de rubriek Zorg