Nieuwe stichting opgericht voor beheer Mitz

13 APR 2023 15:46 | Stichting VZVZ Servicecentrum

Op donderdag 13 april 2023 heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie opgericht. De nieuwe stichting heeft als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van landelijk werkende digitale voorzieningen op het gebied van medische gegevensuitwisseling. De stichting wordt eigenaar van de online toestemmingsvoorziening Mitz. Een gemeenschappelijke voorziening waarin alle burgers hun toestemmingskeuzes voor de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders kunnen  vastleggen. Daarmee leveren zij een bijdrage in het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Clémence Ross-van Dorp is benoemd als bestuurder van Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie, vanwege haar jarenlange ervaring in de politiek en de gezondheidszorg. Omdat de komende jaren in het teken zullen staan van de invoering van Mitz onder patiënten en zorgaanbieders zal mevrouw Ross-van Dorp met haar verbindende kwaliteiten de samenwerking tussen zorgaanbieders, patiënten, leveranciers en andere belanghebbenden een extra impuls geven.

"Als bestuurder van de stichting kijk ik er naar uit om bij te dragen aan ontwikkelingen die de gezondheidszorg ten goede komen. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden om de beste resultaten te bereiken. Ik ben verheugd om deel uit te maken van dit toegewijde team en te werken aan de verbetering van de gezondheidszorg voor iedereen." - Clémence Ross-van Dorp.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) houdt zich primair bezig met het behartigen van de belangen van de zorgaanbieders op het gebied van zorgcommunicatie. De leden zijn koepels van zorgaanbieders en patiënten. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever en bestuurder van het VZVZ Servicecentrum. VZVZ heeft als belangrijkste taken: • Organisatorisch en technisch coördinatie van medische gegevensuitwisselingen; • Beheer en implementatie van afsprakenstelsels en infrastructuren; • Expertisecentrum voor interoperabiliteit en stelselregie. VZVZ zet zich namens haar leden in om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen zorgaanbieders onderling en met hun patiënten. Altijd met als doel om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. De uitwisselingssystemen en voorzieningen van VZVZ zorgen er voor dat de juiste medische informatie op het juiste moment de juiste behandelaar ter beschikking staan. Meer informatie? www.vzvz.nl Over Mitz Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes. Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een gemeenschappelijke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen. Meer weten over Mitz? www.mitz-toestemming.nl Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alf Zwilling, alf.zwilling@vzvz.nl of 06 – 43 77 53 15. VZVZ Postbus 30920 2500 GX Den Haag

Dit is een origineel bericht van
Stichting VZVZ Servicecentrum

Ga naar alle berichten van deze organisatie.

Meer binnen de rubriek Zorg